Maak een jobalert

Deskundige bij dienst Aankoop, Transport en Verzending

Provincie Oost-Vlaanderen

Functieomschrijving

Je werkt op de cel aankoop van de dienst aankoop, transport en verzending. Dit is een ondersteunende dienst die deel uitmaakt van het Logistiek Departement. Op de dienst zal je nauw samenwerken met de medewerkers aankoop en de aankoopverantwoordelijke. Je legt verantwoording af aan het diensthoofd die ook je evaluator is.
Je hebt binnen je job veelvuldig contact en overleg met interne klanten en externe leveranciers.

De functiebeschrijving vind je in bijlage.

Profiel

Raadpleeg de deelneming- en aanstellingsvoorwaarden om deel te nemen via https://vacatures.oost-vlaanderen.be.

Aanbod

Het betreft een statutaire functie in voltijds verband. De tewerkstellingsplaats is: Provinciehuis, Gouvernementstraat 1, 9000 Gent.

Je wordt aangeworven in de graad van deskundige (niveau B rang Bv) met de bijhorende salarisschaal (B1-B2-B3). Minimum aanvangssalaris: € 2 460,78 (bruto-maandsalaris bij voltijdse prestaties, aangepast aan de huidige index), reglementaire toeslagen (bv. vakantiegeld en eindejaarstoelage) niet inbegrepen.

Anciënniteit in de openbare sector telt onbeperkt mee. Anciënniteit in de privé-sector kan, voor zover ze relevant is voor de functie, voor maximum 12 jaar meegeteld worden.

Na de indiensttreding geniet je een functionele loopbaan: je verkrijgt een hoger salaris op basis van gunstige evaluatie en anciënniteit.

De provincie biedt haar werknemers:

 • een maatschappelijk nuttige job binnen een moderne werkomgeving
 • maaltijdcheques
 • gratis hospitalisatieverzekering
 • gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer of een fietsvergoeding
 • flexibele werktijden
 • mogelijkheid tot telewerken
 • een degelijke verlofregeling
 • kinderopvang in de paasvakantie en zomervakantie
 • vorming, training en opleiding
 • evenementen voor het personeel
 • korting in de provinciale domeinen, musea,…
Deze vacature loopt nog 33 dagen.
bachelor of gelijkwaardig
1 tot 2 jaar
B
administratie
administratie
advies
financieel
logistiek en facility
uitvoerend
statutair (vastbenoemd)
Voltijds
Oost-Vlaanderen
Provinciehuis, Gent
Gouvernementstraat 1
9000 Gent
België
BE