Maak een jobalert

Deskundige belastingen

Provincie West-Vlaanderen

Functieomschrijving

De dienst Belastingen maakt deel uit van de dienst Griffie & Fiscaliteit en staat in voor de vestiging en de invordering van de vier eigen provinciebelastingen (algemene provinciebelasting, provinciebelasting op bedrijven, provinciebelasting op tweede verblijven en provinciebelasting op jachtverloven). De dienst bestaat uit drie verschillende teams (algemene provinciebelasting & invordering, bedrijven en tweede verblijven) en telt op heden 18 personen.

Jouw taken situeren zich over de diverse belastingen en teams heen, in het bijzonder met betrekking tot de provinciebelasting op tweede verblijven en bedrijven. Je rapporteert aan het diensthoofd en/of de betrokken sectie- of teamverantwoordelijken.

III. Basisdoelstelling

 • Je verleent medewerking bij de voorbereiding, advisering en uitvoering van het provinciaal beleid inzake fiscaliteit, met een gespecialiseerde vakkennis inzake de toegewezen beleidsmaterie
 • Je bent verantwoordelijk voor het vergelijken van diverse verkregen data inzake tweede verblijven, ondersteunt hierbij de betrokken collega’s en rapporteert aan het sectiehoofd
 • Je staat mee in voor de opbouw van een correct bestand tweede verblijven en een correct bestand bedrijven Je behandelt de vragen en bezwaren die worden ingediend of begeleid jouw collega’s hierin
 • Je bent verantwoordelijk voor het controleren van de aangegeven bedrijfsoppervlakten in de provinciebelasting op bedrijven, ondersteunt hierbij de betrokken collega’s en rapporteert aan het sectiehoofd
 • Je bent verantwoordelijk voor het verzorgen van allerlei schriftelijke en mondelinge communicatie met betrekking tot de verschillende provinciebelastingen
 • Je adviseert en ondersteunt jouw collega’s bij het uitvoeren van complexere taken
 • Je staat jouw collega’s bij de uitvoering van hun taken bij om tijdig de opgelegde deadlines te halen

Profiel

Vaktechnische competenties

 • Kennis van de maatschappelijke context en de evolutie op het werkterrein inzake de provinciale fiscaliteit.
 • Vlot kunnen werken met de gangbare MS-Office pakketten en zich vlot dienstspecifieke softwarepakketten eigen kunnen maken (o.a. Cobra, Kadaster.net…)
 • Basisinzicht in de structuur van het provinciebestuur, provinciedecreet en de logistieke werkomstandigheden.
 • Basisinzicht in de wetgeving decreet 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen.

Toelatingsvoorwaarden

Voor de externe aanwerving:

Op uiterste inschrijvingsdatum beschikken over een bachelordiploma.

Voor de bevordering:

1. Vast aangesteld statutair personeelslid zijn of contractueel personeelslid zijn en aan de volgende criteria beantwoorden:

 • aangesteld zijn na 31 december 2008 na een aanwerving- en selectieprocedure als vermeld in Titel 3 – hoofdstuk II, afdeling II en III en de inwerktijd beëindigd hebben
 • aangesteld zijn voor 31 december 2008 na een externe bekendmaking van de vacature en een gelijkwaardige selectieprocedure als van toepassing op vacatures in statutaire betrekkingen;  
 • Een gunstig evaluatieresultaat gekregen hebben voor de laatste evaluatie;

2. Op de datum van indiensttreding vier jaar niveauanciënniteit tellen in niveau C.

De kandidaten die ten onrechte aan de procedure mochten deelgenomen hebben, kunnen in geen geval toelaatbaar worden verklaard.

 

 

Aanbod

Uitgebreide informatie over de algemene toelaatbaarheidsvereisten en de extra legale voordelen vindt u op de website van Provincie West-Vlaanderen onder 'Veelgestelde vragen'

Deze vacature loopt nog 16 dagen.
bachelor of gelijkwaardig
Geen ervaring
B
financiën en begroting
financieel
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur
Voltijds
West-Vlaanderen