Maak een jobalert

Deskundige ‘controlecel’ (m/v) dienst Economie, Europese en Internationale Samenwerking

Provincie West-Vlaanderen

Functieomschrijving

Situering van de dienst en de functie

Je wordt tewerkgesteld binnen de Controle cel die weliswaar onafhankelijk toezicht uitvoert, maar functioneel deel uitmaakt van de dienst Economie, Europese en Internationale Samenwerking (EEIS). De Controle cel Provincie West-Vlaanderen voert de eerstelijnscontrole in Europese programma’s uit op alle Vlaamse projectpartners. Het betreft controle op de financiële rapportage via een digitaal platform.

Je rapporteert aan de verantwoordelijke van de controle cel.

Basisdoelstelling

  • Je verleent technische, administratieve en adviserende ondersteuning bij de uitvoering van het financieel beleid in het algemeen en van de specifieke begeleiding van de controlecel van de Europese Programma’s in het bijzonder
  • Je staat in voor de financiële controle van schuldvordering binnen verschillende Europese programma’s (bv. Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen en 2 Seas)
  • Je voert plaatsbezoeken uit in het kader van deze controle
  • Je geeft advies betreffende het correct opmaken van financiële claims aan de Vlaamse partners
  • Je organiseert startgesprekken met Vlaamse partners om hen optimaal te informeren rond de programmaregelgeving.

Profiel

  1. Op de uiterste inschrijvingsdatum beschikken over een bachelordiploma;
  2. Op de uiterste inschrijvingsdatum in het bezit zijn van een rijbewijs B.

De kandidaten die ten onrechte aan de procedure mochten deelgenomen hebben, kunnen in geen geval toelaatbaar worden verklaard.

Aanbod

De jaarlijkse bezoldiging van een deskundige (niveau B1-B3) gaat van 30.119,30 euro tot 40.652,35 euro (salarisschaal B1, index inbegrepen). Daarnaast zijn er nog een aantal reglementaire toelagen en vergoedingen, onder meer vakantiegeld, eindejaarstoelage, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, gratis openbaar vervoer woon-werkverkeer.

Deze vacature loopt nog 10 dagen.
bachelor of gelijkwaardig
Geen ervaring
B
financiën en begroting
advies
financieel
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur
Voltijds
West-Vlaanderen