Maak een jobalert

Departementaal directeur Mens & Maatschappij (100%)

Erasmushogeschool Brussel

Functieomschrijving

MM/2021/DD/01 – Extern

Sociaal engagement, breed maatschappelijk inzicht en honger naar kennis - deze drie pijlers vormen de basis van ons departement Mens & Maatschappij (M&M). Sinds kort vind je ons niet meer alleen in campus Bloemenhof - aan het mooiste pleintje van Brussel - maar staan we ook paraat op de gloednieuwe campus Kanal, beide in de hippe Dansaertbuurt. Naast onze 8 professionele en 4 educatieve bacheloropleidingen bieden we ook 5 graduaatsopleidingen aan. Bovendien zorgen we via meerdere onderzoekscentra voor hoogstaand praktijkgericht onderzoek en dienstverlening.

Wil jij eindverantwoordelijke worden van dit fascinerende departement? Als directeur neem je de operationele leiding op en zorg je voor een efficiënte organisatie, steeds rekening houdend met de decretale bepalingen, relevante wetgeving en interne protocollen.

Je implementeert de hogeschoolbrede missie, visie en strategische plannen binnen jouw departement en verzekert een correcte uitvoering van de beslissingen van de bestuursorganen. Je zet in op stakeholdersmanagement en werkt verbindend, vooruitziend en veranderingsgericht. Samen met je collega directeurs (departementale en administratieve) neem je wekelijks deel aan het directieteam, voorgezeten door de algemeen directeur. Je communiceert transparant de daar genomen beslissingen naar je medewerkers.

Als voorzitter van de departementsraad, bereid je deze voor samen met de secretaris, leid je de vergadering en ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van de beslissingen. Daarnaast overleg je regelmatig met je opleidingshoofden en leid je de personeelsvergadering.

Je motiveert en coacht het onderwijzend en administratief personeel. Samen met je opleidingshoofden en de departementaal coördinator zorg je voor de nodige ondersteuning en professionaliseringsmogelijkheden. Je coördineert de opmaak en uitvoering van de jaarlijkse begroting, wakend over een efficiënte aanwending van de personele en financiële middelen.

In overleg met je opleidingshoofden leg je de studieprogramma’s, onderwijsactiviteiten en het pedagogisch concept vast volgens de onderwijsvisie van EhB. Je staat in voor de opvolging van de onderzoeksprojecten, maatschappelijke dienstverlening, internationalisering en studentenbegeleiding. Je bent eindverantwoordelijke voor een goed verloop van visitaties en zorgt voor kwaliteitsbewaking. Via jouw contacten in het werkveld zorg je dat de opleidingen steeds aangepast worden aan de noden van de arbeidsmarkt.

We zijn zeer trots op onze band met Brussel. In een diverse en steeds veranderende grootstedelijke context wil EhB via Nederlandstalig onderwijs kansen scheppen voor onze jongeren. We staan daarbij garant voor kwaliteitsvol professioneel en artistiek hoger onderwijs met sterke programma’s die in synergie zijn met onderzoek, kunstontwikkeling en maatschappelijke dienstverlening. Als pluralistische instelling zetten we sterk in op diversiteit, kritisch (zelf)onderzoek en het verwerven van nieuwe maatschappelijke inzichten. Onze missie steunt op humanistische waarden en streeft naar individuele ontplooiing voor alle medewerkers en studenten, in vrijheid en wederzijds respect.

Profiel

Toelatingsvoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de betrekking van departementaal directeur moet de kandida(a)t(e) op de uiterste inschrijvingsdatum:

 1. in het bezit zijn van een diploma van master of gelijkwaardig;
 2. over minimaal 7 jaar professionele werkervaring beschikken waarvan minimaal 2 jaar aantoonbare leidinggevende ervaring;
 3. voldoen aan de voorwaarden van artikel V 106 van de Codex Hoger Onderwijs.

Heb je een buitenlands diploma, met uitzondering van Nederland, voeg dan ook een gelijkwaardigheidsattest van NARIC toe.

Jouw profiel

Je beschikt over volgende competenties:

 • EhB-mindset – Vanuit een pluralistische houding draag je de waarden, visie en missie van de hogeschool uit en promoot je het EhB-gevoel binnen je departement. Je durft jezelf in vraag stellen, bent milieubewust en omarmt diversiteit. Je hart klopt voor Brussel en je werkt graag in en met de grootstedelijke context.
 • Onderwijsaffiniteit - Je hebt inzicht in en affiniteit met het (hoger) onderwijs in Vlaanderen en Brussel, zowel bestuurlijk als onderwijsmatig. Daarnaast heb je affiniteit met praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek en het werkveld. Je kent de maatschappelijke en technologische evoluties die betrekking hebben op de opleidingen binnen M&M.
 • Coachend leidinggeven - Als gedreven people manager ondersteun en begeleid je jouw team van professionele experts. Je kan een grote groep mensen (ongeveer 312 collega’s en 2911 studenten) aansturen en motiveren. Je stimuleert hen bij het ontwikkelen van hun talenten, rekening houdend met mentaal welzijn en werkplezier. Hiervoor creëer je een veilige werksfeer waar vertrouwen en wederzijds respect deel uitmaken van de cultuur en waar overleg centraal staat. Je hebt aandacht voor diversiteit en je inclusief beleid weerspiegelt zich binnen het docententeam, ATP-team en de leidinggevenden.
 • Bruggen bouwen – Je brengt mensen samen en bouwt duurzame relaties op met interne en externe stakeholders. Vanuit je sterk verbindend vermogen vergroot je de organisatie-identificatie en de verbondenheid van de medewerkers en studenten met M&M. Waar nodig treedt je op als buffer naar andere diensten. Je bent sterk communicatief en draagt als ambassadeur positief bij tot de reputatie van EhB/M&M.
 • Strategisch denken – Je ontwikkelt een heldere visie in lijn met het DNA van het departement M&M in hartje Brussel. Je houdt hierbij rekening met de uitdagingen waar corona ons mee geconfronteerd heeft en denkt na over vernieuwingen op vlak van onderwijs, werkorganisatie, structuren en aanpak. Je formuleert realistische verwachtingen over de concrete acties die nodig zijn om de strategische doelstellingen te halen en over de rol van je medewerkers. Je betrekt medewerkers en studenten bij het uitwerken en implementeren. Je houdt ook rekening met het belang van internationalisering, onderzoek en het aangaan van partnerschappen. Je brengt je boodschap helder, inspirerend en transparant.
 • Ondernemingszin – Vooruitstrevend en met de nodige entrepreneurial spirit zoek je proactief naar verandering. Je kan jouw medewerkers warm maken voor de nodige vernieuwingen. Je laat je hierbij bijstaan door expertise die noodzakelijk is voor het managen van een groot departement.
 • Besluitvaardig – Vanuit je verantwoordelijkheidszin treed je kordaat en doortastend op. Je durft knopen doorhakken, ook in crisissituaties of onder stress. Je zorgt voor een transparante besluitvorming zodat iedereen je keuze begrijpt. Je durft ook bij weerstand de confrontatie aan te gaan en je argumentatie uit te leggen aan je medewerkers.
 • Flexibiliteit - Onverwachte wendingen zoals de coronacrisis scherpen je flexibiliteit en creatieve oplossingsgerichtheid aan. Je bent gemotiveerd om bij te leren en stimuleert deze houding ook bij anderen.

Je vindt meer informatie over de taakomschrijving en het profiel van een departementaal directeur in onze generieke functieomschrijving.

Aanbod

Voor interne kandidaten: je behoudt het ambt waarin je tewerkgesteld bent en krijgt een mandaatsvergoeding voor de komende vier jaar. De vergoeding bedraagt 20% van het salaris van een lector met dezelfde anciënniteit. Na deze vier jaar kan je bij een positieve evaluatie nogmaals vier jaar heraangesteld worden.

Voor externe kandidaten: dezelfde mandaatsvergoeding en een aanstelling in het ambt van lectorhoofdlectordocenthoofddocent of hoogleraar al naar het geval en rekening houdend met je cv. Deze aanstelling is onlosmakelijk verbonden met het mandaat van directeur.

Je wordt steeds bezoldigd volgens je anciënniteit. Naast geldelijke anciënniteit uit de openbare sector, kunnen diensten uit de privésector verrekend worden via de nuttige beroepservaring. Eventuele toekenning gebeurt aan de hand van tewerkstellingsattesten en na onderzoek van je dossier.

Je kan genieten van diverse voordelen:

 • Flexibele werktijden
 • Laptop en gsm
 • Terugbetaling openbaar vervoer en fietsvergoeding
 • Opleidingsmogelijkheden
 • Lerarenkaart
 • Gunstige vakantieregeling
 • Maaltijden in de studentenrestaurants

Je hebt een rol met invloed op strategisch niveau, waarbij je netwerkt in een breed veld. Je bouwt mee aan het hoger onderwijs van de toekomst met een maatschappelijke impact.

Deze vacature loopt nog 6 dagen.
master of gelijkwaardig
7 jaar ervaring
A
onderwijs en vorming
andere
leidinggevend
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur
Voltijds
Brussel