Maak een jobalert

Coördinator Ontwerp- en As-built processen Brussel

De Watergroep

Functieomschrijving

Jouw functie en plaats in de organisatie

De afdeling Ontwerp en Engineering behoort tot de directie Productie en Opslag en is het interne studiebureau voor de realisatie van de grotere infrastructuurprojecten voor productie en opslag van drinkwater. Daarnaast vervult de afdeling een belangrijke rol op vlak van assetbeheer van deze infrastructuur en op vlak van aansturing en ondersteuning van het ontwerpproces.

 

Als coördinator Ontwerp en As-built processen werk je samen met een team van medewerkers aan het stroomlijnen van de ontwerpprocessen, waarvan het tekenproces één van de belangrijkste is. Tevens draag je bij aan het kennisbeheer van het uitgebreide technische patrimonium, onder meer via de uitwerking van toepassingen, die de actuele as-built toestand van deze installaties inventariseren en ontsluiten.

 

De plaats van tewerkstelling is ons hoofdkantoor te Brussel.

 

 

Jouw voornaamste opdrachten

Dit zijn de voornaamste opdrachten van de coördinator Ontwerp en As-built processen:

 • De uitwerking en implementatie van het beleid m.b.t. ontwerp & as-built toepassingen, BIM, het gebruik van CAD-applicaties en aanverwante technologieën. Coördineren van de kennisopbouw en –deling hieromtrent.
 • Beheer en ontwikkeling van de CAD  en as-built-omgeving voor de directie Productie en Opslag. Dit gebeurt in samenwerking met de ICT-afdeling en de diverse gebruikersgroepen.
 • Organisatie van conditiestaatmetingen van productie- en opslaginfrastructuur, waarbij de technische toestand periodiek geëvalueerd en geïnventariseerd wordt. Op basis van deze conditiestaatmetingen worden actieprogramma’s uitgewerkt, waaronder een renovatieprogramma.
 • De organisatie en opvolging van projecten voor de uitwerking van nieuwe en de optimalisatie van bestaande toepassingen voor CAD, BIM, technisch documentenbeheer, …, evenals projecten voor het vervolledigen of het accuraat maken van de bestanden en databanken.
 • De operationele aansturing van de rechtstreekse medewerkers en van medewerkers binnen de projectteams.

 

 

Profiel

 • Je hebt een masterdiploma of een ander diploma zoals vermeld in het overzicht van de diploma's, bij voorkeur richting engineering of techniek.
 • Je hebt goede kennis van (3D) CAD-platformen en noties van BIM en GIS-toepassingen.
 • Je hebt een goede kennis van patrimoniumbeheer van technische gebouwen en installaties, bij voorkeur binnen de watersector, van de wetgeving en bestaande normeringen terzake en basiskennis van assetmanagement.
 • Je hebt basiskennis van de gebruikelijke materialen en technieken inzake bouwkunde en elektromechanische uitrustingen en elektriciteit.
 • Je hebt goede kennis van projectmanagement, business process management, people management.
 • Persoonlijke competenties:
  • Verantwoordelijkheid: je handelt in overeenstemming met de belangen, waarden en normen van De Watergroep,
  • Analyseren: je bent goed in het analyseren. Je legt verbanden en ziet oorzaken,
  • Communiceren: je brengt informatie en ideeën schriftelijk en/of mondeling begrijpelijk over,
  • Samenwerken: je levert een bijdrage aan een gezamenlijk resultaat in een team of project, ook als dat niet meteen van persoonlijk belang is,
  • Coachen: je ondersteunt en begeleidt anderen zodat ze zich professioneel en persoonlijk kunnen ontwikkelen en daarbij de effectiviteit en efficiëntie van hun werk verhoogt,
  • Klantgerichtheid: je reageert vriendelijk, adequaat en correct op belanghebbenden,
  • Initiatief: je neemt initiatief en werkt vanuit de eigen functie aan je eigen ontwikkeling en aan die van de organisatie,
  • Oordeelsvorming: je uit je mening en hebt hierbij zicht op de consequenties hiervan. Je trekt logische conclusies op basis van gegevens en kunt hier een hypothese uit formuleren.
    
 • Laatstejaarsstudenten kunnen ook deelnemen aan de selectieprocedure,
 • Je voldoet aan de formele deelnemingsvoorwaarden (diploma, rijbewijs, goed gedrag, medisch geschikt, burger EER).

Aanbod

 • een stabiele tewerkstelling in een dynamische organisatie,
 • een tewerkstelling met een contract van onbepaalde duur met de mogelijkheid tot statutaire aanstelling,
 • een brutomaandloon van 3494,06 euro. Het brutomaandloon wordt verhoogd in functie van relevante ervaring en bedraagt 3988,32 euro bij 3 jaar relevante ervaring, 4205,86 euro bij 6 jaar relevante ervaring en 4423,41 euro bij 9 jaar relevante ervaring,
 • vakantiegeld van 92% van het brutomaandloon,
 • een eindejaarstoelage van 77% van het brutomaandloon,
 • maaltijdcheques van 8 euro en ecocheques van 1,25 euro per gewerkte dag,
 • gratis hospitalisatieverzekering,
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fietsvergoeding,
 • ruime opleidingskansen.
Deze vacature loopt nog 13 dagen.
master of gelijkwaardig
Geen ervaring
A
watervoorzieningen
andere
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur
Voltijds
Brussel