Maak een jobalert

Coördinator gebouwbeheer

Provincie Antwerpen

Functieomschrijving

Je staat in voor onderhoud van gebouwen, je verzekert de veiligheid in de gebouwen, en coördineert de installatie en het onderhoud van uitrustingen in gebouwen teneinde alle medewerkers toe te laten in optimale en veilige omstandigheden te werken.   

Concrete taken:

 • Fungeren als aanspreekpunt voor en tussen de zakelijke leiding en de ploeg;
 • Leiding geven aan circa 14 personen, ontwikkelen en motiveren van het logistiek personeel, bewaking en poetsploeg;
 • Beheren van het technisch materiaal, installaties, machines en gebouwen;
 • Ontwikkelen en organiseren van preventieplannen inzake brand, inbraak en andere onregelmatigheden, dit in nauwe samenwerking met de (externe) preventieadviseur;
 • Opstellen van een langetermijnplanning voor gebouwbeheer (in samenspraak met de zakelijk leider);
 • Opstellen en toezien op de naleving van werkschema’s en plannen voor de medewerkers zodat geplande werkzaamheden met respect voor budgetten en deadlines kunnen worden afgewerkt;
 • Contacteren, coördineren en controleren van de werkzaamheden van externe dienstverleners;
 • Toezien op naleving van alle wetten en regelgevingen in het vakdomein.
 • Ontwikkelen en onderhouden van een programma voor efficiënte voorziening en gebruik van water, gas, energie en sanitair.

Profiel

Als coördinator gebouwbeheer beschik je over onderstaande gedragscompetenties:

 • Plannen en organiseren: je plant en organiseert zodanig dat je taken en opdrachten tijdig en correct worden uitgevoerd, aansturen van het team
 • Klantgericht: je reageert vriendelijk, adequaat en weet een goede samenwerking op te bouwen met contractoren, service techniekers, aannemers, ... Je kan systemen opzetten om een kwaliteitsvolle aanpak te garanderen
 • Samenwerken: je kan op een constructieve en professionele manier samenwerken met collega’s doorheen de organisatie en houdt van werken in teamverband
 • Stressbestendigheid: je weet in stressvolle situaties de juiste handelingen te stellen
 • Richting geven: je schept duidelijkheid omtrent de taken, rollen en verantwoordelijkheden van de verschillende teamleden en zorgt voor een efficiënt inzetten van beschikbare mensen en middelen in functie van de gezamenlijk te behalen doelstellingen.
 • Probleemanalyse: je benadert een probleem vanuit verschillende gezichtspunten, benoemt de oorzaken van problemen die zich voordoen en legt verbanden tussen verschillende soorten informatie.
 • Resultaatsgerichtheid: je zet concrete en gerichte acties op om onze doelstellingen te bereiken en je streeft hierbij altijd naar kwaliteit
 • Ontwikkelen van andere: je fungeert als coach/mentor voor je medewerkers en ondersteunt hen bij het behalen van de ambitieuze doelstellingen van onze organisatie

Hiernaast beschik je over volgende kenniscompetenties:

 • Kennis van modern facility management
 • Kennis van het vakjargon en technische aspecten
 • Kennis van de wet op overheidsopdrachten
 • Kennis van de Bewakingswet. Certificaat Dir 02 is een plus.
 • Uitstekende kennis van het Nederlands; goede kennis van Frans en Engels
 • Goede kennis van MS Office, outlook en andere internet-toepassingen
   

Aanwervingsvoorwaarden: diploma- en ervaringsvereisten

Voor deze vacature zijn er geen diplomavereisten.

In deze functie is echter een bachelor denkniveau gewenst. Kandidaten die voldoen aan de ervaringsvereisten maar niet in het bezit zijn van minimum een geldig bachelor diploma dienen deel te nemen aan een capaciteitsproef.  Deze kandidaten nodigen we uit om een abstracte, verbale en numerieke redeneerproef af te leggen op bachelor diploma niveau. Om te slagen moet een kandidaat een gemiddelde score van 4 halen op de afgelegde testen.

Dit gedeelte zal doorgaan op 19 december (voormiddag) in de Warande, Warandestraat 42, 2300 Turnhout

De kandidaten die in het bezit zijn van minimum een geldig bachelor diploma of geslaagd zijn voor de capaciteitsproef én die voldoen aan de ervaringsvereisten worden toegelaten tot het eerste onderdeel van het selectieprogramma namelijk de cv- screening. De capaciteitsproef is dus uitsluitend. 

Aan deze voorwaarden moet voldaan zijn bij de uiterste inschrijvingsdatum.

Aanbod

Deze vacature loopt nog 1 dag.
geen diploma
1 tot 2 jaar
B
socio-cultureel
logistiek en facility
leidinggevend
technisch
andere
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur
Voltijds
Antwerpen
Cultuurhuis De Warande
Warandestraat 42
2300 Turnhout
België
BE