Maak een jobalert

Boekhoud(st)er

Provincie Antwerpen

Functieomschrijving

1. Je verzorgt (mee) de correcte boekhouding voor onze verzelfstandigde entiteiten:

 • waarborgen van een correct en volledig beheer van de inkomstenstroom

 • garanderen van de correcte registratie en verwerking van de inkomende en uitgaande facturen en creditnota’s, zodat de nodige betalingen binnen de wettelijke termijnen gebeuren, inclusief de controle op de volledigheid van het betalingsdossier als op de aanwezigheid van de nodige bewijskrachtige documenten

 • aanmaken en ter beschikkingstellenvan de betalingsbestanden die gegenereerd zijn in het boekhoudsysteem aan de volmachthouder op de bankrekening

 • uitvoeren van de boekhoudkundige controle op de keuze van de rekeningencode

 • instaan voor het debiteurenbeheer

 • registreren van alle bankuittreksels, kasverrichtingen en andere boekhoudstukken

 • boekhoudkundig registreren van de voorraden

 • instaan voor de correcte afhandeling van de fiscale verplichtingen (BTW en belasting)

 • meewerken aan de opmaak van de jaarrekening (eindejaarsverrichtingen en boekhoudkundige inventaris)

 

2. Je waakt over de eerbiediging van de wetgeving en de procedures

 • nakijken van de dossiers op de eerbiediging van de procedures

 • voorstellen indienen tot verbetering van de interne procedures

 • melden van de gebrekkige werking in de verwerking van de dossiers

 

3. Je ondersteunt de accountmanagers (hoofdboekhouders) van de entiteiten bij de opmaak van het jaarverslag, de tussentijdse financiële rapporteringen en bij de voorbereidingen op alle vormen van externe (bedrijfsrevisor) of interne controle.

Profiel

Wie ben jij?

Als boekhoud(st)er beschik je over onderstaande gedragscompetenties:

 • nauwgezetheid: je levert met oog op detail correct werk af
 • probleemanalyse: je legt verbanden en ziet oorzaken
 • zin voor kwaliteit: je blijft onder verhoogde druk kwaliteitsvol werk afleveren en gaat actief op zoek naar mogelijkheden om de kwaliteit van je werk te verbeteren
 • samenwerken: je kan op een constructieve en professionele manier samenwerken met collega’s doorheen de organisatie en houdt van werken in teamverband
 • klantgerichtheid: je reageert vriendelijk, adequaat en correct op vragen van klanten
 • resultaatsgerichtheid: je werkt gericht en actief aan het bereiken van de vooropgestelde doelen
 • flexibel gedrag: indien de omstandigheden het vereisen of toelaten, ben je bereid om taken uit te voeren die niet tot het normale pakket behoren binnen de dienst boekhouding en bij uitbreiding het departement Financiën

Hiernaast beschik je over volgende kenniscompetenties:

 • kennis van dubbel boekhouden

 • basiskennis BTW-wetgeving

 • kennis van moderne informaticatoepassingen (Word, Excel)

 • vlot kunnen werken met boekhoudsoftware

Bijkomende aandachtspunten:

je beschikt over een rijbewijs en bent bereid om je regelmatig te verplaatsen binnen de provincie Antwerpen

Aan welke voorwaarden moet je voldoen?

Je bent in het bezit van minimum een bachelordiploma in een boekhoudkundige of economische richting.

Aan deze voorwaarden moet voldaan zijn bij de uiterste inschrijvingsdatum.

In afwijking hiervan worden laatstejaarsscholieren of – studenten toegelaten tot de selectieprocedure. Zij leveren het bewijs dat ze aan de diplomavereiste voldoen uiterlijk op de datum van hun aanstelling bij de provincie.

Aanbod

Geïndexeerd loon

Je start in salarisschaal B1: het bruto maandsalaris ligt tussen € 2460,78 en € 3321,34.

Na 4 jaar anciënniteit ga je over naar salarisschaal B2: het bruto maandsalaris ligt tussen € 2859,06 en € 3762,29.

Na 18 jaar anciënniteit ga je over naar salarisschaal B3: het bruto jaarsalaris ligt tussen de € 3790,74 en € 4146,34.

Bij je aanwerving gaan we na hoeveel jaar relevante ervaring (en anciënniteit bij onze of andere overheden) je in eerdere functies hebt opgebouwd. Die ervaring wordt meegenomen in de berekening van je bruto salaris.

Bekijk onze loonsimulator om een gedetailleerde inschatting te maken van je bruto- en netto maandsalaris.

Extralegale voordelen

 • gratis hospitalisatieverzekering met mogelijkheid gezinsleden aan voordelige voorwaarden aan te sluiten

 • maaltijdcheques van 7 EUR

 • gratis openbaar vervoer voor verplaatsing van en naar het werk

 • 35 dagen jaarlijkse vakantie
 • extra legaal pensioen voor contractuele functies

 • diverse opleidingsmogelijkheden

 • personeelskring met uitgebreide sportieve, sociale en familiale activiteiten

 • glijdende werkuren

Deze vacature loopt nog 5 dagen.
bachelor of gelijkwaardig
1 tot 2 jaar
B
financiën en begroting
financieel
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur
Voltijds
Antwerpen
Provinciehuis
Koningin Elisabethlei 22
2018 Antwerpen
België
BE