Maak een jobalert

Bewakingsagent

Provincie Antwerpen

Functieomschrijving

Wat zal je als bewakingsagent doen?

Je staat mee in voor het toezicht op de veiligheid van de gebouwen, personeel en bezoekers.

Indien het gedrag van personeel en/of bezoekers onveilig is of strijdig is met de huishoudelijke regels, spreekt je hen aan en wijs je hen hierop, met inachtname van de wettelijke bepalingen. Je doet dit op een kordate maar ook integere, respectvolle en klantvriendelijke wijze. Je gaat op adequate wijze om met dreigende situaties zodat die niet escaleren. Je hebt ook een belangrijke rol bij de evacuatie(oefeningen) van de gebouwen.

Je voert je taken uit, ofwel alleen, ofwel samen met je collega’s. Je werkt overwegend in (wisselende) dagshiften op weekdagen en in mindere mate op weekend- en/of feestdagen. Zeer uitzonderlijk word je ’s nachts ingezet.

 

De belangrijkste taken zijn:

Beveiliging:

Beheer van beveiligingstoepassingen (inbraakdetectie, camerabewaking, toegangscontrole, artikelbeveiliging):

 • bediening inbraakdetectiesystemen

 • opvolging van camerabeelden en alarmmeldingen (inbraak, brand en technisch)

 • beheer van toegangskaarten

 • registreren en opvolgen van parkeerreservaties voor bezoekers en personeel, …

Bewaking:

 • bescherming goederen en persoonscontrole (waaronder permanentie in de interne bewakingsmeldkamer van het Provinciehuis)

 • toezicht op de parkings

 • toezicht bij activiteiten en congressen

 • patrouilles op de sites

 • interventies bij calamiteiten

 • verhelpen van kleine technische storingen, …

Administratief werk:

 • Rapportering aan je leidinggevenden

 • opstellen van verslagen en veiligheidsonderrichtingen

 • meldingen aan de facilitaire helpdesk inzake defecten

 • bevlagging van de gebouwen, …

 

Profiel

Wie ben jij?

Als bewakingsagent beschik je over onderstaande gedragscompetenties:

 • klantgerichtheid: je reageert vriendelijk, adequaat en correct op vragen van klanten
 • zin voor kwaliteit: je weet waaraan men zich moet houden om het werk kwaliteitsvol uit te voeren
 • resultaatsgerichtheid: je werkt gericht en actief aan het bereiken van vooropgestelde doelen
 • veranderingsgerichtheid: je ondersteunt verandering en stelt je open voor nieuwe werkmethodes
 • samenwerken:

  je helpt anderen en stimuleert de samenwerking binnen de eigen entiteit

 • strressbestendigheid: je blijft kalm en rustig bij tijdelijk verhoogde druk en reageert rustig bij tegenstand

als bewakingsagent beschik je over volgende kenniscompetenties:

 • je hebt kennis of inzicht kunnen toepassen van ‘bewakingsagent – algemeen bekwaamheidsattest'
 • mondelinge en schriftelijke basiskennis van het Nederlands en beperkte mondelinge basiskennis Frans en Engels

basiskennis van moderne informaticatoepassingen (Word, Excel, Outlook, internettoepassingen, …)

Aan welke voorwaarden moet je voldoen?

Je bent in het bezit van het attest ‘bewakingsagent – algemeen bekwaamheidsattest’.

Aanbod

Wat bieden wij jou?

Geïndexeerd loon

Je start in salarisschaal D1: het bruto maandsalaris ligt tussen € 1891,81 en € 2603,02

Na 4 jaar anciënniteit ga je over naar salarisschaal D2: het bruto maandsalaris ligt tussen € 2133,63 en € 2787,94

Na 18 jaar gecumuleerde anciënniteit ga je over naar salarisschaal D3: het bruto maandsalaris ligt tussen  € 2681,26 en € 2944,40

Bij je aanwerving gaan we na hoeveel jaar relevante ervaring (en anciënniteit bij onze of andere overheden) je in eerdere functies hebt opgebouwd. Die ervaring wordt meegenomen in de berekening van je bruto salaris.

Bekijk onze loonsimulator om een gedetailleerde inschatting te maken van je bruto- en netto maandsalaris.

Extralegale voordelen

 • gratis hospitalisatieverzekering met mogelijkheid gezinsleden aan voordelige voorwaarden aan te sluiten
 • maaltijdcheques van 7 EUR
 • gratis openbaar vervoer voor verplaatsing van en naar het werk
 • fietsvergoeding
 • 35 dagen jaarlijkse vakantie
 • extra legaal pensioen voor contractuele functies
 • diverse opleidingsmogelijkheden
 • personeelskring met uitgebreide sportieve, sociale en familiale activiteiten
Deze vacature is afgelopen. Je kan geen sollicitatie meer indienen.
geen diploma
1 tot 2 jaar
D
andere
logistiek en facility
andere
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur
Voltijds
Antwerpen
Provinciehuis
Koningin Elisabethlei 22
2018 Antwerpen
België
BE