Maak een jobalert

Beleidsmedewerker participatie

Provincie Oost-Vlaanderen

Functieomschrijving

De kerntaak van dienst Ruimtelijke planning bestaat uit het opmaken van bestemmingsplannen, masterplannen en gebiedsvisies. Als bijvoorbeeld een oude fabriek verdwijnt, zoeken planologen naar een kwalitatieve nieuwe bestemming. Het is vaak een delicate, maar steeds interessante evenwichtsoefening tussen verschillende belangen, mogelijke invullingen en uiteenlopende visies. In de ruimtelijke projecten werkt de dienst samen met heel wat verschillende doelgroepen. Participatie, betrokkenheid en verstaanbare communicatie zijn hierbij van cruciaal belang.

Binnen de processen en projecten legt de dienst steeds vaker de nadruk op participatie. De betrokkenheid van uiteenlopende doelgroepen, zoals bewoners en omwonenden, maakt de plannen en projecten sterker. Burgers, professionele actoren (landbouwers, ondernemers, middenveld) kunnen hun mening delen over de toekomstige ruimtelijke invullingen. Heldere en gerichte communicatie is onmisbaar voor een succesvolle participatieve aanpak. Als beleidsmedewerker participatie organiseer je creatieve participatiemomenten en zet je hiervoor de juiste communicatiemiddelen in. 

Meer informatie over dienst Ruimtelijke planning en de participatieve aanpak vind je via www.oost-vlaanderen.be/planningskwadraat

De functiebeschrijving vind je in bijlage.

Profiel

Raadpleeg de voorwaarden om deel te nemen via https://vacatures.oost-vlaanderen.be/

 

Aanbod

Het betreft een halftijdse functie in contractueel verband van onbepaalde duur.
Interne personeelsleden behouden hun statuut.

De tewerkstellingsplaats is het Provinciaal Administratief Centrum Zuid, Woodrow Wilsonplein 2 te 9000 Gent.

Je wordt aangeworven in de graad van beleidsmedewerker (niveau A rang Av) met de bijhorende salarisschaal (A1a - A1b - A2a). Minimum aanvangssalaris: € 3170,07 (bruto-maandsalaris bij voltijdse prestaties, aangepast aan de huidige index), reglementaire toeslagen (bv. vakantiegeld en eindejaarstoelage) niet inbegrepen.

Anciënniteit in de openbare sector telt onbeperkt mee. Anciënniteit in de privé-sector kan, voor zover ze relevant is voor de functie, voor maximum 12 jaar meegeteld worden.

Na de indiensttreding geniet je een functionele loopbaan: je verkrijgt een hoger salaris op basis van gunstige evaluatie en anciënniteit.

De provincie biedt haar werknemers:

 • een maatschappelijk nuttige job binnen een moderne werkomgeving
 • maaltijdcheques
 • gratis hospitalisatieverzekering
 • gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer of een fietsvergoeding
 • flexibele werktijden
 • Regelmatig thuiswerken mogelijk
 • een degelijke verlofregeling
 • kinderopvang in de paasvakantie en zomervakantie
 • vorming, training en opleiding
 • evenementen voor het personeel
 • korting in de provinciale domeinen, erfgoedcentra,…
Deze vacature loopt nog 9 dagen.
master of gelijkwaardig
Geen ervaring
A
ruimtelijke ordening
administratie
infrastructuur en mobiliteit
projectmanagement
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur
Deeltijds
Oost-Vlaanderen
Provinciaal Administratief Centrum Zuid
Woodrow Wilsonplein 2
9000 Gent
België
BE