Maak een jobalert

Beleidsmedewerker

lokaal bestuur Hove

Functieomschrijving

De beleidsmedewerker ondersteunt het bestuur bij het vorm geven, opvolgen en bijsturen van het beleid, zowel op strategisch vlak als via concrete projecten. Hij is verantwoordelijk voor de uitbouw van een organisatiebeheersingsysteem en treedt op als kwaliteitscoördinator. Je trekt veranderingsprocessen, coördineert deze en ondersteunt ze waar nodig. Daarnaast stroomlijn je processen en bouw je de projectwerking uit in de organisatie.  

De beleidsmedewerker werkt onder de leiding van  de algemeen directeur. Binnen het takenpakket van de beleidsmedewerker worden de prioriteiten bepaald door de algemeen directeur. De algemeen directeur en de beleidsmedewerker werken constructief samen, waarbij informatie gedeeld wordt en er kort op de bal kan gespeeld worden qua wisselende taken. Je kan flexibel en snel inspelen op veranderingen in wisselende prioriteiten en dringende taken.

In je functie van beleidsmedewerker ben je tevens hoofd van de cel ICT – communicatie, GIS en informatieveiligheid. Je bouwt deze cel uit tot een volwaardige beleidsondersteunende cel waarbij de prioriteiten qua taken gekozen worden op basis van de realisaties in het meerjarenplan en een goede ondersteuning van de diensten om tot een efficiënte werking te komen. Dit omvat digitalisering,

Je ondersteunt de mandatarissen in hun werking zodat ze over de benodigde informatie beschikken om het beleid vorm te geven. Dit gaat zowel over de ondersteuning bij dagelijkse dossiers, alsook grotere trajecten zoals regiovorming, waarbij aspecten zoals bestuurskracht aan bod komen.

Profiel

 • Je bent in het bezit van een masterdiploma of gelijkgesteld
 • Je hebt minstens vier jaar relevante beroepservaring in overeenstemming met de functiebeschrijving
 • Je bent bij voorkeur in het bezit van een rijbewijs B
 • Je slaagt in een selectieprocedure
 • Je behaalt een eindresultaat 'geschikt' in een assesment (inclusief psychologische screening) afgenomen door een externe firma

Aanbod

 • voltijdse contractuele functie (onbepaalde duur) - 38 uur/week
 • aanleg wervingsreserve van 3 jaar.
 • flexibele uurregeling met mogelijkheid tot telewerken
 • gratis collectieve hospitalisatieverzekering – uitgebreide formule – aansluiting gezinsleden mogelijk aan voordelige premie
 • aansluiting bij de GSD-V, de sociale dienst van Vlaanderen met tal van voordelen
 • maaltijdcheques 8 euro (werkgeversbijdrage: 6,91 euro)
 • terugbetaling 100% kosten woon-werk verkeer met openbaar vervoer
 • fietsvergoeding woon-werk verkeer: maximum bedrag per kilometer dat op grond van de fiscale wetgeving en de socialezekerheidswetgeving is vrijgesteld
 • 2de pensioen pijler: 3%
 • mogelijkheid tot fietslease via O2O
 • gunstige vakantieregeling (regeling publieke sector - 35 dagen)
 • diensten bij een overheid komen in aanmerking voor de opbouw van geldelijke anciënniteit, beroepservaring in de privésector of als zelfstandige die rechtstreeks relevant is voor de uitoefening van de functie kan in aanmerking worden genomen (mits voorleggen van de nodige bewijsstukken)
Deze vacature loopt nog 14 dagen.
master of gelijkwaardig
4 jaar ervaring
A
andere
andere
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur
Voltijds
Antwerpen