Maak een jobalert

Algemeen directeur welzijn, gezondheid en gezin

Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC)

Functieomschrijving

Wil je een fundamentele bijdrage leveren aan het bevorderen van de gezondheid, de levenskwaliteit en het samenleven in diversiteit, en dit in een grootstedelijke context? Heb je zin om mee te bouwen aan een open Nederlandstalig netwerk van diensten en voorzieningen?

Ben je op zoek naar een job waarbij je deel uitmaakt van de draaischrijf voor de Vlaamse Gemeenschap in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Dan ben jij de persoon die we zoeken!

Waar kom je terecht?

De VGC staat voor een assertieve, open en zelfverzekerde Vlaamse Gemeenschap die evident aanwezig is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die de stad mee uitbouwt. De Vlaamse Gemeenschapscommissie is in Brussel bevoegd voor culturele, onderwijs- en persoonsgebonden aangelegenheden.

Jouw functie

  • Je formuleert een visie over hoe je een meerwaarde kan betekenen binnen de grootstedelijke context van Brussel en meer specifiek op het vlak van welzijn, gezondheid en gezin, samenleven in diversiteit en kansarmoedebestrijding.
  • De coördinatie van de beleidsvoorbereiding, - uitvoering en – evaluatie van het strategisch meerjarenplan is bij jou in deskundige handen. De beleidsdoelstellingen van het College vormen hierbij het uitgangspunt.
  • Je  haalt energie uit het volgen van maatschappelijke en technologische ontwikkelingen en hebt hierbij bijzondere aandacht voor innovatie en diversiteit.
  • Met oog voor detail en via permanente dialoog monitor je de realisatie van doelstellingen en stuur je bij waar nodig.
  • Als lid van het managementcomité ben je mee verantwoordelijk voor het uitdragen van het beleid van de VGC. Je onderhoudt contacten met externe partners om een goede informatiedoorstroming te verzekeren en op de hoogte te blijven van de noden van de Brusselaars en actoren op het terrein.
  • Je weet als geen ander hoe je je team op een motiverende en coachende manier aanstuurt en organiseert kwalitatieve overlegstructuren ter bevordering van de interne samenhang en communicatie tussen de verschillende organisatieonderdelen.

Profiel

Er is geen specifiek diploma vereist. Motivatie en ervaring zijn voor ons de doorslaggevende factoren. Jouw inhoudelijke kennis van het beleidsdomein (en de bijhorende regelgeving, beleidsactoren en actoren op het werkveld) creëert de nodige meerwaarde voor onze organisatie.

Je kan minstens 3 jaar leidinggevende ervaring voorleggen, verworven in de laatste 10 jaar of hebt acht jaar relevante professionele ervaring.

Onder leidinggevende ervaring verstaan we de expertise inzake beheer in een overheidsdienst (of hiermee gelijkgesteld) of ervaring in een organisatie uit de privésector.

Aanbod

Een uitdagende functie in een dynamische omgeving, een mandaatfunctie voor de duur van 6 jaar met mogelijkheid tot vernieuwing van het mandaat, een geïndexeerd brutojaarsalaris (afhankelijk van de anciënniteit) tussen  84.284 en 110.225 EUR  aangevuld met extralegale voordelen.

Deze vacature loopt nog 2 dagen.
geen diploma
3 jaar ervaring
A
welzijn
advies
andere
gezondheid, welzijn en zorg
leidinggevend
mandaat
Voltijds
Brussel