Maak een jobalert

Adviseur vormingscentrum

Provincie Antwerpen

Functieomschrijving

De vacature in het kort:

We zoeken voor het Departement Ontwikkeling en Educatie - APB Provinciaal Vormingscentrum Malle, een adviseur.

 

Mag het iets langer?

Dat kan! Als adviseur bij het Provinciaal Vormingscentrum Malle maak je deel uit van een dynamisch team. In onze moderne groepsaccommodatie in het hart van de Kempen organiseren we diverse vormingsinitiatieven: een cursus, een vergadering, een congres, een bezinning of muziekstage, sprookjes- of bosklassen. Logeren in de Kempen krijgt bij ons een extra dimensie! Een andere grote troef is onze audiovisuele uitleendienst voor organisaties. We verhuren benodigdheden voor een spetterend feestje, een interessante tentoonstelling of een vergadering. In ons Talentencentrum ontvangen we ieder jaar een duizendtal leerlingen van de derde graad van het lager onderwijs. Ze komen er gedurende een week hun talenten ontdekken tijdens verschillende workshops.

 

Wil je nog meer weten?

Super! Jouw taken zouden vooral bestaan uit:

Begeleidende taken:

 • Je begeleidt de medewerkers van de stafdienst en de financiële dienst.
 • Je vervangt de directeur tijdens zijn afwezigheid en neemt zijn rol als leidinggevende tijdelijk over.
 • Je begeleidt de gehele communicatie van het Provinciaal Vormingscentrum Malle.

Beleidsmanagement:

 • Je bepaalt de strategie, begeleidt de coördinatie, geeft input en uitvoering aan de beleidsplanning in het kader van de beleids- en beheerscyclus (BBC).
 • Je verleent advies aan de directeur inzake de opmaak van de meerjarenplanning en de vaststelling van kredieten.
 • Je verschaft de gegevens voor de opmaak van jaarverslagen en rapportages op beleidsniveau.
 • Je adviseert de directeur over een efficiënte dienststructuur, procedures en processen om een efficiënte en kwaliteitsvolle dienstverlening, interne communicatie en algemene veiligheid te garanderen.
 • Je volgt complexe dossiers op.

Financieel management:

 • Je waakt over fiscale verplichtingen, BTW en belastingdossiers.
 • Je maakt budgetten en rapporteringen op.
 • Je staat in voor het opvolgen en aansturen van de beleids- en beheerscyclus (BBC).
 • Je controleert de aankoopdossiers in functie van de regelgeving overheidsopdrachten.
 • Je staat in voor de betalingen na controle van de betreffende stukken en na goedkeuring door de directeur.
 • Je bent verantwoordelijk voor het kasbeheer.
 • Je bent aanwezig bij elke vorm van externe controle.
 • Je superviseert de investeringen.

Personeelsbeleid:

 • Je volgt de uitbetaling van de salarissen op.
 • Je adviseert de directeur bij het ontwikkelen van een visie op de personeelsformatie van het Provinciaal Vormingscentrum Malle.

Juridisch management:

 • Je houdt toezicht op de naleving van de relevante wetgeving, bijvoorbeeld de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 • Je volgt juridische zaken en geschillen op i.s.m. de juridische dienst van de provincie.
 • Je verleent juridisch bijstand over de interpretatie van wetteksten, het opstellen van besluiten en het beantwoorden van juridische vragen.
 • Je ziet toe op de opmaak van contracten en gebruiksovereenkomsten.
 • Je waakt over de correcte opvolging van verzekeringsdossiers.

Profiel

Nog steeds geïnteresseerd?

Geweldig! Beantwoord je dan ook aan deze criteria?

Werk je reeds bij de provincie Antwerpen of een ander openbaar bestuur, neem contact op met de consulent werving en selectie om na te gaan of je voldoet aan de voorwaarden bevordering, interne mobiliteit of externe mobiliteit.

Aanwervingsvoorwaarden: diploma- en ervaringsvereisten

Voor deze vacature zijn er geen diplomavereisten maar vragen we minstens 2 jaar relevante werkervaring.

In deze functie is echter een master diploma denkniveau gewenst. Voldoe je aan de ervaringsvereisten maar ben je niet in het bezit zijn van minimum een geldig master diploma dien je deel te nemen aan een capaciteitsproef.

Je bent bereid je te verdiepen in volgende kenniscompetenties:

 • de structuur van het provinciebestuur
 • het provinciedecreet
 • de rechtspositieregeling en haar toepassing
 • basiskennis boekhouding en opmaak jaarrekening
 • wetgeving overheidsopdrachten
 • de beleids- en beheerscyclus

Je beschikt hiernaast ook over onderstaande gedragscompetenties:

 • klantgerichtheid: je stelt de burger centraal en anticipeert op mogelijke toekomstige noden van de klanten.
 • overtuigingskracht: je overtuigt door inhoud én aanpak.
 • probleemanalyse: je duidt een probleem in zijn verbanden en gaat op een efficiënte wijze op zoek gaan naar bijkomende, relevante informatie. Je maakt eenvoudige analyses van complexe dossiers.
 • organisatiesensitiviteit: je getuigt van realiteitszin bij het nemen van beslissingen en voorstellen van acties die verscheidene entiteiten aanbelangen.
 • richting geven: het aansturen, ontwikkelen en motiveren van medewerkers zodat ze hun doelstellingen en die van de entiteit op een correcte manier kunnen realiseren, zowel individueel als in teamverband. Je geeft richting zowel via processen en structuren als via het bepalen en uitdragen van een visie.
 • veranderingsbereidheid: je voert de verandering door, herschikt, wijzigt, verandert de processen en werkwijzen waar nodig.

Bijkomende aandachtspunten:

 • Je kan vlot met kantoorsoftwarepakketten overweg (Word, Excel, PowerPoint en Outlook) en je maakt je andere, relevante softwarepakketten snel eigen.
 • Ervaring met leidinggeven is een pluspunt.

Aanbod

Dan zal dit je zeker overtuigen …

Wij bieden jou een geïndexeerd loon waarbij je start in salarisschaal A1a: het bruto maandsalaris ligt tussen € 3.170,07 - € 4.932,83. Bekijk onze loonsimulator om een gedetailleerde inschatting te maken van je bruto- en netto maandsalaris.

Met extralegale voordelen:

 • gratis hospitalisatieverzekering met mogelijkheid gezinsleden aan voordelige voorwaarden aan te sluiten
 • maaltijdcheques van 8 EUR
 • gratis openbaar vervoer voor verplaatsing van en naar het werk
 • fietsvergoeding
 • 36 dagen jaarlijkse vakantie
 • extra legaal pensioen voor contractuele functies
 • aanvullende ziekteverzekering
 • diverse opleidingsmogelijkheden
 • personeelskring met uitgebreide sportieve, sociale en familiale activiteiten
 • glijdende werkuren
Deze vacature loopt nog 7 dagen.
master of gelijkwaardig
2 jaar ervaring
A
onderwijs en vorming
advies
andere
financieel
juridisch
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur
Voltijds
Antwerpen
Provinciaal Vormingscentrum Malle
Smekenstraat 61
2390 Malle
België
BE