Maak een jobalert

Adviseur Sportbeheer – exploitatie

FARYS | TMVW

Functieomschrijving

Binnen FARYS | TMVW staat het departement Sportbeheer in voor het beheer van zwem- en sportaccommodaties van steden, gemeenten en andere publieke spelers. Naast de bouw en/of renovatie staat FARYS | TMVW ook in voor de dagdagelijkse exploitatie van de accommodaties, het beheer van deze gebouwen en installaties (beheer van keuringen, brandveiligheid, onderhoud, technische opvolging van installaties, …) en de opvolging van milieu- en andere wetgeving.

Functie

Als adviseur krijg je verschillende verantwoordelijkheden gericht op de continue garantie en verbetering van de dienstverlening van de afdeling exploitatie (de uitbating van sportgebouwen en –terreinen). In samenwerking met andere FARYS | TMVW-diensten analyseer je de bestaande processen en doe je optimalisatievoorstellen (rapportering, administratieve vereenvoudiging, uitwerken procedures en processen, digitalisering, …). Je analyseert de huidige situatie, detecteert knelpunten en gaat op zoek naar bruikbare oplossingen. Je rapporteert aan de directiemanager Sportbeheer.
 

Vanuit een specifieke kennis optreden als expert en -proactief- bijdragen aan de realisatie en evolutie van het domein

 • uitdiepen en up-to-date houden van de kennis op het gebied van Sportbeheer door onder andere (zelf-)studie, het volgen van relevante evoluties in het vakgebied, rekening houdend met het wettelijk kader van de organisatie
 • deze kennis verwerken in het beleid van de eigen dienst en spontaan en proactief vertalen in adviezen, projecten en doelstellingen, in samenspraak met de betrokken diensten
 • naargelang de aard en/of complexiteit van de opdracht optreden als (eind-)verantwoordelijke of expert
 • op basis van de expertise en analyses adviezen formuleren ter ondersteuning van de afdeling exploitatie
   

Vorm geven aan de activiteiten en werkprocedures van het departement met oog op de efficiëntie en kwaliteit van de dienstverlening

 • mee instaan voor de algemene organisatie en coördinatie van taken en opdrachten van de dienst
 • bij de uitvoering van opdrachten waken over de naleving van de vooropgezette objectieven
 • in kaart brengen van de huidige processen en procedures in samenspraak met de verschillende betrokken diensten (FM, ICT, …)
 • detectie van knelpunten en proactief ondernemen van verbeteracties
 • werkmethodes en –procedures ontwikkelen, implementeren, beheren en de medewerkers ondersteunen bij de uitwerking ervan ter optimalisatie van de dienst
 • oplossingsgericht tussenkomen bij problemen
 • aanspreekpunt zijn voor de IT-projectverantwoordelijke bij de ontwikkeling van IT-toepassingen
   

De efficiëntie van het departement helpen optimaliseren via het ondersteunen van medewerkers, overleggen en rapporteren aan de dienstchef

 • optreden als proceseigenaar: knelpunten in processen bespreken, oplossingen voorstellen en implementeren
 • rapporteren over de stand van zaken en realisaties van dossiers en deelprojecten
 • planning en prioriteiten bespreken rekening houdend met het doel van het departement
 • de evolutie in het vakgebied opvolgen met het oog op voortdurende verbetering van de dienstverlening
   

Instaan voor het correct opleveren van dossiers en projecten door samen te werken met collega’s, belanghebbenden en andere diensten

 • loyaal samenwerken met andere diensten
 • regelmatig uitwisselen van ervaring en informatie
 • deelnemen aan overleg en coördinatievergaderingen
 • onze organisatie op adequate wijze vertegenwoordigen bij externe instanties – vennoten, klanten, leveranciers

Profiel

 • Je bezit een masterdiploma en kijkt terug op minstens 4 jaar relevante ervaring
 • Professionele ervaring in het beheer en gebruik van sportaccommodaties is een pluspunt
 • Je bent open en communicatief, actiegericht en houdt ervan om op een constructief diplomatische manier tot werkbare oplossingen te komen
 • Je denkt analytisch en beschikt over een helikopterzicht, zonder voeling te verliezen met de praktijk
 • Je bent resultaatgericht en hebt oog voor innovatie en verbetering
 • Je bent in staat informatie nauwkeurig te verwerken door gebruik te maken van SAP en MS Office-toepassingen: Word, Excel,…
 • Je neemt initiatief om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen binnen je vakdomein

Aanbod

Je vindt bij ons een uitdagende job met de nodige opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden én een mooie balans werk-privé. We bieden een contract van onbepaalde duur met plaats van tewerkstelling Gent. Naast het loon bieden we ook diverse extralegale voordelen: maaltijdcheques (€8 per dag), een hospitalisatieverzekering, tussenkomst voor milieuvriendelijk woon-werkverkeer, mogelijkheid tot bedrijfsfiets, tussenkomst internetabonnement, compensatie van overuren in verlof, een uurrooster van 40u/week met flexibele uurregeling,…

Deze vacature loopt nog 33 dagen.
master of gelijkwaardig
4 jaar ervaring
A
sport
advies
logistiek en facility
technisch
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur
Voltijds
Oost-Vlaanderen
Gent
België
BE