Maak een jobalert

administratief medewerker

Stad Ninove

Functieomschrijving

Wij organiseren een aanwervings- en bevorderingsprocedure om de vacature van administratief medewerker stafdienst technische dienst, niveau C1-C3.

De administratief medewerker werkt onder leiding van het betrokken diensthoofd. Hij/zij voert taken uit die hem/haar door het diensthoofd en de betrokken sectorcoördinator worden opgedragen.

Profiel

TOELATINGS- EN AANWERVINGSVOORWAARDEN

 • Een gedrag vertonen in overeenstemming met de eisen van de functie waarvoor ze solliciteren,
 • ten minste de volle leeftijd van 18 jaar bereiken in het jaar van de aanwerving,
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten,
 • onderdaan zijn van de EER,
 • voldoen aan de vereiste over de taalkennis,
 • in het bezit zijn van een diploma secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld diploma
 • medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie,
 • slagen voor de selectieprocedure.

BEVORDERINGSVOORWAARDEN

 • titularis zijn van een graad van niveau D
 • tenminste 4 jaar niveauanciënniteit hebben in niveau D
 • een gunstig evaluatieresultaat gekregen hebben voor de laatste periodieke evaluatie
 • slagen voor de selectieprocedure

Aanbod

 • Brutojaarsalaris: min. € 23.128,50 en max. € 42.331,12 .
Deze vacature is afgelopen. Je kan geen sollicitatie meer indienen.
(hoger) secundair onderwijs
Geen ervaring
C
administratie
administratie
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur
Voltijds
Oost-Vlaanderen