Maak een jobalert

Adjunct-directeur (m/v) Provinciaal Technisch Instituut Kortrijk

Provincie West-Vlaanderen

Functieomschrijving

Situering van de dienst en de functie

Het provinciebestuur West-Vlaanderen is als inrichtende macht op zoek naar een nieuwe adjunct-directeur voor het Provinciaal Technisch Instituut (PTI) te Kortrijk.

De functie van adjunct-directeur is onmiddellijk vacant. Je vormt samen met de uittredende en de toekomstige directeur het directieteam van de school.

Plaats in de organisatie

Je bent adjunct-directeur van het Provinciaal Technisch Instituut (PTI). Het PTI bestaat uit een campus Techniek & Design (Graaf Karel de Goedelaan 7 te Kortrijk) en een campus Wetenschap & Groen (Condédreef 10 te Kortrijk).

Je rapporteert aan de directeur.

Basisdoelstelling

Je geeft als adjunct-directeur mee vorm aan de inrichting, de uitvoering en de evaluatie van het onderwijs:

  • Je ondersteunt de directeur in het functioneel beheer en de coördinatie van de school
  • Je staat in voor dagelijks management van één van beide campussen
  • Je geeft als adjunct-directeur mee vorm aan de inrichting, de uitvoering en de evaluatie van het onderwijs in afstemming met diverse betrokkenen (leerlingen/ouders/leerkrachten), gelinkt aan het pedagogisch project van de school

Profiel

Je beschikt op de uiterste inschrijvingsdatum minstens over een educatieve bachelor of een bachelor met bewijs van pedagogische bekwaamheid en minstens 3 jaar relevante beroepservaring.

Indien je over een buitenlands diploma beschikt, met uitzondering van Nederland, dient een gelijkwaardigheidsattest van NARIC (www.naric.be) toegevoegd te worden.

Uitgebreide informatie over de aanstellingsvoorwaarden vind je op https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/solliciteren.

De kandidaten die ten onrechte aan de procedure mochten deelgenomen hebben, kunnen in geen geval toelaatbaar worden verklaard.

Aanbod

De jaarlijkse bezoldiging van een adjunct-adviseur (niveau A1-A3) gaat van 38.040,85 euro tot 59.194,00 euro (salarisschaal A1, index inbegrepen). Daarnaast zijn er nog een aantal reglementaire toelagen en vergoedingen, onder meer vakantiegeld, eindejaarstoelage, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, gratis openbaar vervoer woon-werkverkeer.

Deze vacature loopt nog 1 dag.
bachelor of gelijkwaardig
3 jaar ervaring
A
onderwijs en vorming
andere
leidinggevend
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur
Voltijds
West-Vlaanderen