Test jezelf

Help! Je bent op zoek naar een vacature maar je weet niet welke job of sector bij je past.

We bieden je zowel op gebied van job als sector een korte test waarbij je alvast een richtlijn krijgt naar wat precies bij je past:

Doe de oriëntatietest

Doe de sectortest

Met redeneertesten wordt je redeneervermogen getest. Geen idee hoe zo’n test eruit ziet? Probeer ze hier uit!
Heb je een bachelor- of masterdiploma?

Heb je geen diploma of een diploma (hoger) secundair onderwijs?

Jurygesprek en/of casestudy 

Wanneer er specifieke kennis vereist is voor de functie waarvoor je solliciteert, zullen vakspecialisten je meestal beoordelen tijden een jurygesprek.
De jury kan bestaan uit zowel interne experts van je potentiële werkgever als uit externe juryleden uit het netwerk van Poolstok.

De experts zijn in staat om te oordelen of jij de juiste capaciteiten hebt om in een specifieke functie succesvol te functioneren. Naast inhoudelijke kennis peilt de jury ook naar je motivatie voor de functie en naar enkele belangrijke competenties. Een jurygesprek wordt vaak gecombineerd met een functiespecifieke proef, zoals bv. een case die tijdens het gesprek verder uitgediept wordt.

Bij een case study test men of je voldoende inhoudelijke bagage of inzichten hebt in het domein en of je die kan omzetten in de praktijk. Er wordt nagaan of je een probleem kan analyseren en of je op een creatieve manier tot een oplossing kan komen.

 

Rollenspel

Bij een rollenspel word je geconfronteerd met een fictieve probleemsituatie en is het de bedoeling dat je, samen met de betrokkene(n) tot een oplossing voor dit probleem komt.

 

Postvakoefening

De postbakoefening is een simulatieoefening waarin je een bepaalde verantwoordelijkheid krijgt toegewezen in een fictieve organisatie.

Je moet binnen een bepaalde tijdspanne een aantal gegevens uit een postbak of mailbox verwerken. Die is meestal gevuld met verschillende documenten (memo’s, klachtenbrieven, uitnodigingen, beleidsnota’s, …) die ongestructureerd worden aangeboden. Daarnaast krijg je achtergrondinformatie en een beschrijving van de fictieve organisatie zoals een organogram, een agenda, …

Het is jouw taak om in een bepaalde tijd de post af te handelen en om uit te maken welke berichten prioritair zijn en hoe je deze best opvolgt. Op die manier wordt dan ook getest of je snel en correct hoofd- van bijzaken kan onderscheiden, welke prioriteiten je stelt en op welke manier je de problemen of taken aanpakt.

 

Analyse- en prestatieoefening 

De analyse- en presentatieoefening is een simulatieoefening die uit twee delen bestaat.

Tijdens de voorbereiding analyseer je een fictief probleem, ontwikkel je een visie en denk je na over haalbare oplossingen en een plan van aanpak.

Vervolgens presenteer je in het tweede deel het resultaat van de oefening aan personeelsleden van de fictieve organisatie waar je op dat moment voor werkt. De rol van de personeelsleden wordt gespeeld door de selectieverantwoordelijken die jou tijdens de presentatie om opheldering verzoeken en kritische vragen stellen. Daarmee peilen ze naar jouw inzicht in het probleem en toetsen ze de door jou voorgestelde oplossing verder af.

 

Groepsoefening

In een groepsdiscussie word je samen met andere sollicitanten tegelijkertijd in een situatie geplaatst waarin je als individu en als lid van een team moet optreden.

Door overleg of door bespreking moet het team (jij en de andere sollicitanten) gezamenlijk advies uitbrengen of een beslissing nemen. Het team kan een algemene opdracht krijgen of elke sollicitant kan een specifieke rol toegewezen krijgen waarbij je binnen de toegewezen tijd enkele doelstellingen moet proberen te realiseren, zoals bijvoorbeeld de andere leden overtuigen van jouw (opgelegde) standpunt of het team helpen om de beste beslissing te nemen.