rollenspel

Bij een rollenspel word je geconfronteerd met een fictieve probleemsituatie en is het de bedoeling dat je, samen met de betrokkene(n) tot een oplossing voor dit probleem komt.

Afhankelijk van de functie waar je voor solliciteert, kan je de rol krijgen van medewerker, leidinggevende of collega. Zo kan je als leidinggevende bijvoorbeeld geconfronteerd worden met een al te vaak afwezig personeelslid of als buschauffeur met een agressieve reiziger. Je krijgt op voorhand tijd om de fictieve situatie te analyseren en om je in je rol in te leven. 

Een van de selectieverantwoordelijken speelt de rol van de gesprekspartner. Een tweede selectieverantwoordelijke observeert je gedrag, zodat we via het rollenspel een beeld krijgen van je concreet gedrag in een bepaalde situatie.

Geen idee wat te verwachten? Bekijk ons filmpje.