postbakoefening

De postbakoefening is een simulatieoefening waarin je een bepaalde verantwoordelijkheid krijgt toegewezen in een fictieve organisatie.

Je moet binnen een bepaalde tijdspanne een aantal gegevens uit een postbak of mailbox verwerken. Die is meestal gevuld met verschillende documenten (memo’s, klachtenbrieven, uitnodigingen, beleidsnota’s, …) die ongestructureerd worden aangeboden. Daarnaast krijg je achtergrondinformatie en een beschrijving van de fictieve organisatie zoals een organogram, een agenda, …

Het is jouw taak om in een bepaalde tijd de post af te handelen en om uit te maken welke berichten prioritair zijn en hoe je deze best opvolgt. Op die manier wordt dan ook getest of je snel en correct hoofd- van bijzaken kan onderscheiden, welke prioriteiten je stelt en op welke manier je de problemen of taken aanpakt.

De postbakoefening is een schriftelijke proef waarin je wordt beoordeeld op wat je hebt neergeschreven. De oefening kan ook computergestuurd zijn. Vaak wordt op het einde van de postbakoefening ook nog een mondelinge bespreking voorzien zodat je een toelichting kan geven bij de gemaakte analyses en beslissingen.