Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van de klanten van Poolstok. Zij kennen de noden van onze klanten en dragen vanuit hun expertise bij tot het optimaliseren van onze dienstverlening. De Raad van Bestuur kan alle acties ondernemen die nodig zijn om de missie en het doel van Poolstok te verwezenlijken.

 

samenstelling

voor de A-aandeelhouders (CIPAL, Cevi en VVSG):

 • Luc Martens (voorzitter)
 • Rudy Vande Velde
 • Steven Matheï
 • Guido Vaganée
 • Yannick De Clercq
 • Sandra Wintein

voor de B-aandeelhouders (alle andere klanten):

 • Mieke Hullebroeck (ondervoorzitter)
 • Ann Wynant
 • Erik Laga
 • Leen Peeters
 • Colin Beheydt

 

benoeming

De leden van de Raad van Bestuur worden benoemd door de Algemene Vergadering op voordracht van de aandeelhouders. Het mandaat van de bestuurders loopt voor een termijn van 6 jaar. De bestuurders zijn herkiesbaar en kunnen door de Algemene Vergadering worden ontslagen.