klachten

Poolstok gaat steevast voor kwaliteit. Heb je toch een opmerking of klacht over onze diensten of die van onze partners? Dan horen we het graag en zoeken we samen naar een gepaste oplossing.

Voor klachten over de werking van Poolstok of over één van de kantoren waar we mee samenwerken kan je terecht op info@poolstok.be.

Bij een schriftelijke klacht bezorgen we je binnen de 10 kalenderdagen een ontvangstbevestiging. We behandelen je klacht met de grootste zorg. Zorg er wel voor dat je klacht gemotiveerd is en dat je duidelijk vermeldt over welke vacature /procedure het gaat en hoe wij je kunnen contacteren. Met anonieme klachten kunnen we geen rekening houden.

Je klacht is enkel ontvankelijk als:

  • je jouw naam en adres vermeldt;
  • je de feiten duidelijk omschrijft;
  • de klacht gaat over feiten waarvoor eerder nog geen klacht werd ingediend en die nog niet behandeld werd;
  • de klacht niet gaat over feiten die langer dan één jaar voor de indiening van de klacht hebben plaatsgevonden;
  • je jouw persoonlijk belang aantoont in de klacht.

Klachten worden binnen een redelijke termijn na ontvangst van de klacht beantwoord.