Welke P&O-thema's en trends vragen om onze innovatieve blik?

Service: 
Innovatie
Termen: 
Algemeen

Via het innoverend netwerk brengt Poolstok verschillende stakeholders (diverse klantengroepen, externe academische partners etc.) periodiek samen in een klankbordgroep.

Waarom een innoverend netwerk?

Poolstok wil blijven inzetten op nieuwe dienstverlening, uitbreiding van producten, innovatie, co-creatie en evidence based HR. Via het innoverend netwerk willen we continu onze visie op de toekomst aftoetsen met onze klanten en wetenschappelijke partners en delen we kennis, tools en ervaringen.

Samen genereren we ideeën voor de toekomst maar we gaan ook een stap verder: we toetsen deze ideeën wetenschappelijk af en zetten ze concreet om in nieuwe dienstverlening. Een co-creatie aanpak waarbij inspireren, engageren en innoveren centraal staan. Op deze manier realiseren we een aangetoonde meerwaarde voor al onze stakeholders. We willen de vinger aan de pols houden: wat leeft er bij onze (potentiële) klanten, welke behoeften detecteren we, welke trends leven er op de arbeidsmarkt, wat is nieuw in het HR-landschap, waar zetten we best op in ...?

Benieuwd naar het eerste innovatieve netwerkverslag? Klik hier