Schrijf je in voor de Poolstok community: over wetenschap en alteHRnatieve feiten

Poolstok community - over wetenschap en alteHRnatieve feiten

(2 maart 2021 - 13.30 tot 15.30 u)

Tijdens onze tiende en eveneens digitale community neemt dr. Maarten Boudry, wetenschapsfilosoof, ons mee in de valkuilen van het menselijk brein en waarom kritisch denken en de wetenschappelijke benadering binnen elke discipline broodnodig is.

Binnen organisaties is er een groeiend besef dat werken op basis van wetenschappelijke inzichten, feiten en meetbare begrippen leidt tot snellere en betere besluitvorming. In de realiteit is het niet altijd even eenvoudig om vlot toegang te krijgen tot de wetenschappelijke stand-van-zaken want hoe herken je kwalitatieve informatie? Om ons netwerk te ondersteunen in deze uitdaging, lanceren we op 2 maart ook onze "Poolstok Buzz".

Ook onze drie partners binnen wetenschappelijke consultancy, Impetus Academy, Resolved en The Vigor Unit, helpen jouw organisatie kritisch kijken naar alteHRnatieve feiten. Ontdek meer over de inzet van de science-based benadering bij P&O-vraagstukken (zoals leiderschap) en de meerwaarde van een effectieve inzet van (HR-)data

Ik schrijf me in*

*Deelname aan de Poolstok Community is gratis.

Programma

13.30 - 13.50 u
Een persoonlijke reis naar bewezen kwaliteit

Vincent Van Malderen, algemeen directeur, Poolstok
 

13.50 - 14.35 u
De valkuilen van ons brein: waarom kritisch denken en wetenschap nodig zijn

dr. Maarten Boudry, wetenschapsfilosoof

Dankzij de vooruitgang van de wetenschappen beschikten we nog nooit over zoveel kennis over de wereld, maar toch blijken bijgeloof en irrationaliteit hardnekkig welig tieren. Hoe moeten we deze paradox verklaren? Kritisch denken is geen aangeboren eigenschap of een spontaan vermogen. Het vergt oefening en geduld. Ons brein is een product van evolutie en kent talloze valkuilen. Ook intelligente mensen zijn niet immuun voor irrationele overtuigingen, misschien zelfs integendeel. In deze lezing legt Maarten Boudry de methodes van wetenschap en kritisch denken uit, en reikt hij instrumenten aan om bestand te blijven tegen pseudowetenschap en bijgeloof.
 

14.35 - 14.50 u
Lancering Poolstok Buzz

Vincent Van Malderen, algemeen directeur, Poolstok
 

14.50 - 15.30 u
Science-based in praktijk

Volg één van de sessies gegeven door onze partners Impetus AcademyThe VIGOR Unit en Resolved.

  • Groei bevorderen vanuit een ABC-mindset: een evidence-based kijk op motivatie en leiderschap - Impetus AcademyHoe kan je het enthousiasme en de werkvreugde bij je team (blijven) aanwakkeren? Hoe krijg je hen zover dat ze spontaan initiatief nemen en taken met een duurzame betrokkenheid aanpakken? De Zelf-Determinatie Theorie, een sterk wetenschappelijk onderbouwde motivatietheorie, biedt bruikbare aanwijzingen voor hoe je als organisatie en leidinggevende een duurzaam motiverende context kan creëren. In deze sessie beoogt Impetus Academy enkele wetenschappelijke inzichten te bieden in motivatie en de rol van leiderschap. Tevens wordt dieper ingegaan op hoe zij deze theoretische inzichten vertaalt in een praktische dienstverlening.
     
  • Voltijds terug naar kantoor of voortaan deeltijds telewerken? Een evidence-based benadering van een actueel vraagstuk - The VIGOR UnitAan de hand van een fictieve case laat The VIGOR Unit zien hoe de evidence-based aanpak waardevolle antwoorden kan formuleren rond een actueel vraagstuk voor elke organisatie met kantoorwerkers. The VIGOR Unit deelt inzichten uit een literatuurstudie van het wetenschappelijk onderzoek, geeft tips over hoe een organisatie de werknemers en andere belanghebbenden in het debat kan betrekken, en illustreert hoe het verzamelen en analyseren van data kunnen bijdragen tot een succesvol veranderingstraject.
     
  • De Hitchhiker’s guide naar data-gedragen HR - ResolvedIn dit symposium geven we data en wetenschap een juiste plaats binnen het domein van Human Resources. Vanuit de kernvraag voor HR schetsen we hoe data-gedragen inzichten leiden tot betere beslissingen. We schuwen daarbij de grote struikelblokken en controverses niet. Zo hopen we een helder antwoord te geven over hoe, waarom en wanneer data in te zetten binnen human resources