Schrijf je in voor de Poolstok community 'Groter, sterker, beter? Samen voor meer gewicht in de schaal. Diverse overheden in dialoog rond schaalvergroting in de regio.'

Service: 
Events

Groter, sterker, beter? Samen voor meer gewicht in de schaal.

Diverse overheden in dialoog rond schaalvergroting in de regio.

Dinsdag 20 juni 2023 - 10u00 tot 12u00 - digitaal

Het bestuurlijk landschap is al langer in beweging. We zien verschillende besturen en organisaties stappen zetten naar intensere samenwerkingen. Denk maar aan de vrijwillige fusietrajecten tussen lokale besturen en de schaalvergroting bij eerstelijnszones, woonmaatschappijen, hulpverleningszones, ...

Daarnaast keurde de Vlaamse regering het decreet over de regiovorming goed. Via dit decreet wordt Vlaanderen in 15 referentieregio's onderverdeeld. Het is de bedoeling dat lokale besturen en andere overheidsorganisaties voortaan samenwerkingen opzetten binnen de eigen referentieregio. Dit om het kluwen van structuren, overlegplatformen en samenwerkingsverbanden te ontwarren.

Ben je benieuwd naar de ervaringen van andere overheden rond deze thema's? Hoe kijken zij naar de voordelen en uitdagingen van een versterkte samenwerking? Welke veranderingen brengt een schaalvergrotingsverhaal met zich mee? Hoe breng je de diversiteit van organisaties op één lijn? En welke impact heeft het regiodecreet op samenwerking en schaalvergroting?

Je hoort het in onze Poolstok webinar rond schaalvergroting, regiovorming en samenwerking. Onze partners Deloitte, EY en Ginkgo vertellen samen met de betrokken organisaties over hun traject. Daarna volgt een boeiend panelgesprek onder de deskundige begeleiding van Prof. Dr. De Ceuninck (hoofddocent Universiteit Gent - Centrum voor Lokale Politiek en burgemeester van Maldegem).

Programma

10u00 - 10u10: welkomstwoord

Vincent Van Malderen, algemeen directeur Poolstok

10u10 - 11u10: Regiovorming, samenwerking of schaalvergroting? Een blik achter de schermen bij 3 organisaties

  • De fusie van 19 sociale huisvestingsmaatschappijen in Limburg: gebracht door Jürgen Foré (Deloitte) en Raf Drieskens (voorzitter Wonen in Limburg);
  • Afvalintercommunales en regiovorming: gebracht door Isabelle De Coninck (EY) en Senne Adams (Agentschap Binnenlands Bestuur);
  • Van fusie naar échte samenwerking: het traject van Ligo Halle-Vilvoorde (Centra voor Basiseducatie): gebracht door Toon Torbeyns (Ginkgo) en Greet Vanbeneden (co-directeur Ligo Halle-Vilvoorde).

11u15 - 12u00: Panelgesprek

Prof. Dr. De Ceuninck (UGent en Gemeente Maldegem)

12u00: einde van de webinar