Schrijf je in voor de Poolstok community: Coaching: do we (still) have a problem?

Termen: 
Coaching

Poolstok community - Coaching: do we (still) have a problem?

(18 mei 2021 - 13.30 tot 15.30 u - digitaal)

Frederik Anseel, Professor management aan de University of New South Wales, maakte in 2018 al de kritische vaststelling in zijn column in De Tijd: 'Coaching, we have a problem'. Drie jaar later stellen wij ons opnieuw de vraag: coaching: do we (still) have a problem? We breien een vervolg aan zijn opiniestuk en gaan tijdens onze elfde community dieper in op dit thema.

Dr. Tim Theeboom, kerndocent en onderzoeker bij het VU Center for Executive Coaching, licht zijn visie toe en deelt zijn inzichten. We stellen ook ons nieuwe kompas gefocust op coaching voor. Hierna laten we onze coaching partners aan het woord zodat zij hun aanpak vanuit de praktijk kunnen toelichten.

Ik schrijf me in!*

*Deelname aan de Poolstok community is gratis.

Programma

13.30 - 13.35u
Welkomstwoord

Vincent Van Malderen, algemeen directeur, Poolstok

13.35 - 14.20 u
Coaching: succesfactoren en effectiviteit

dr. Tim Theeboom, kerndocent en onderzoeker bij het VU Center for Executive Coaching

Coaching kent een groei aan populariteit en wordt steeds vaker ingezet in organisaties, in allerlei vormen. Maar wat is nu de effectiviteit van coaching en onder welke voorwaarden wordt een coaching traject een succes? Wat vertelt wetenschappelijk onderzoek en waar kan toekomstig onderzoek op focussen? Dr. Tim Theeboom promoveerde in 2016 met zijn doctoraatsonderzoek naar de effectiviteit van coaching binnen organisaties en is de geknipte persoon om ons van antwoorden te voorzien.

14.20 - 14.30 u
Voorstelling kompas coaching

Vincent Van Malderen, algemeen directeur, Poolstok

We stellen ons gloednieuwe evidence-based kompas voor waarbij we de meest frequent ingezette modellen, methodieken en tools onder de Poolstok-loep nemen.

14.30 - 15.10 u
In dialoog over pseudowetenschap en alternatieven

Vincent Van Malderen en dr. Tim Theeboom

Vincent Van Malderen en dr. Tim Theeboom gaan met elkaar in gesprek. Ze vertrekken vanuit prikkelende stellingen en oneliners over coaching.
Voor deze dialoog nodigen we de deelnemers van de webinar graag uit om vragen omtrent coaching in het inschrijvingsformulier te noteren. Vragen zullen gebundeld en meegenomen worden in de vorm van stellingen.

 

15.10 – 15.30 u
Coaching in de praktijk

Volg één van de sessies waarin onze partners via een case de vele vormen en doestellingen van coaching illustreren.

 • Optimaliseren van groepsdynamieken in een managementteam (Thomas Bossuyt ​- Unicorn)
  Unicorn stelt een case voor waarbij ze op basis van het HIT-model met een managementteam werkten rond groepsdynamieken. Tijdens de sessie licht de coach van Unicorn het HIT-model toe en krijgen we inkijk in het volledige traject dat het managementteam doorliep. Aan de hand van concrete resultaten uit het traject wordt de aanpak van Unicorn inzichtelijk gebracht.
   
 • Coaching van een leidinggevende (Janette Jongma - Key-Consult)
  Key-Consult vertelt het verhaal van een leidinggevende in turbulent vaarwater. De coachee, een leidinggevende van een grote dienst, wordt geconfronteerd met veranderingen in zijn rol en dienst, weerstand, reorganisatie en niet het minst ook corona. Dat laatste heeft zowel impact op coach als coachee. Via individuele coaching werkten coach en coachee aan het vormgeven van de leiderschapsrol van de leidinggevende en de onzekerheid die hiermee gepaard ging.
   
 • Het optimaliseren van prestaties en competentieontwikkeling (Karl Van Hoey - NXT Coaching & Training (divisie van Search&Selection))
  NXT Coaching & Training vertelt over de coaching van beleidsmanagers bij een lokaal bestuur ter optimalisatie van het functioneren. Development centers brachten de competenties in kaart en vormden een solide basis voor de coachingdoelstellingen. Individuele, soms confronterende, sessies wierpen nieuw licht op de zaak. Het uiteindelijke doel: het komen tot een modern en strategisch bestuur.
   
 • Coaching in een groeiproces (Caroline François - Aligno)
  Aligno vertelt over de begeleiding en coaching van de menselijke kant van verandering om duurzame groei te realiseren.
   
 • Coaching van het MAT in een verzelfstandigingsoperatie (Luc Drieghe - Luc Drieghe Consulting)
  Dit langlopend project bij Zorgbedrijf Roeselare had tot doel om het directiecomité te ondersteunen in de verzelfstandiging en om op deze wijze bij te dragen tot de professionalisering en slagkracht van het team. De ondersteuning was enerzijds gericht op het versterken van de teamcohesie en de psychologische veiligheid binnen het team en anderzijds op het versterken van de effectiviteit van het team in het vormgeven en aansturen van de organisatie. Op basis van een combinatie van individuele coaching, teamcoaching, workshops en intervisiemomenten werd er samen met het directiecomité gewerkt rond verschillende thema’s.