Poolstok, de nieuwe naam van Jobpunt Vlaanderen

Service: 
Nieuws

Jobpunt Vlaanderen zet een punt achter zijn naam. Vanaf vandaag gaat het Vlaams Selectiecentrum voor Overheidspersoneel verder onder de naam Poolstok. Een naamsverandering die zich opdrong, want sinds haar oprichting in 1999 heeft de organisatie zowel haar activiteiten als klantenbestand erg uitgebreid. De nieuwe naam en het logo verwijzen met een kwinkslag naar een uiterst klantgerichte aanpak en een innovatief productportfolio binnen het domein van Personeel en Organisatie (P&O).

 

De naam dekte de lading niet meer

Een kleine 20 jaar geleden zag het Vlaams Selectiecentrum voor het Overheidspersoneel het licht als Jobpunt Vlaanderen. Hoewel de statuten bredere bevoegdheden toelieten werd Jobpunt vooral gekend voor de selectieopdrachten voor de Vlaamse Overheid. Een imago dat de organisatie bleef achtervolgen ondanks het feit dat het aandeel van de selectieopdrachten nog maar 36% van het totaal van de omzet van 2015 betrof en dat er 260 klanten beroep deden op Jobpunt Vlaanderen, waaronder niet langer de Vlaamse Overheid die in september dat jaar de samenwerking stopzette.

 

Een nieuwe (pool) wind met een nieuwe algemeen directeur

In mei 2016 trad Vincent Van Malderen aan als algemeen directeur van Jobpunt Vlaanderen. In zijn toekomstvisie kondigde hij een nog meer netwerkgerichte organisatie aan met innovatie en verbreding als speerpunten. “We moesten ons productportfolio meer afstemmen op de huidige P&O-behoeften van onze klanten”, aldus Van Malderen. “Welzijn  is een actueel thema binnen P&O, via onze raamcontracten kunnen we onze klanten hier nu in begeleiden”. De uitbreidingen vertaalden zich in positieve cijfers: in 2017 steeg de omzet met 17% en het aantal klanten tot boven de 300.

 

Een nieuwe naam drong zich op: Poolstok

Van Malderen over de nood aan rebranding: “40% van de omzet van 2017 kwam voort uit de opdrachten rond organisatieontwikkeling, minder dan 30% uit selectieopdrachten. Het stigma dat aan de naam Jobpunt Vlaanderen vasthangt belemmert ons”. En zo ging Jobpunt samen met het communicatiebureau Absoluut op zoek naar een nieuwe naam. “Poolstok bestaat niet als woord, maar pool en stok wel. Een  pool geeft richting aan, zoals de noordpool aan een kompas. En een stok levert extra kracht, zoals een hefboom. We willen onze klanten hoger en verder doen springen dankzij onze P&O-oplossingen. En ook wij zullen ons atletisch inzetten om onze klanten zo goed mogelijk te bedienen” grapt Van Malderen.  

 

En wat met die giraf op die ijsberg

Bij een nieuwe naam past een nieuw logo en dat is heel creatief uitgewerkt. We zien een giraf op een ijsberg. Volgens Poolstok is het duidelijk. “Iedereen zoekt zijn weg binnen P&O, een nieuw perspectief kan wonderen doen. Dan zie je oplossingen die anders onbereikbaar blijven”.