Poolstok community 'Groter, sterker, beter? Samen voor meer gewicht in de schaal.'

Het bestuurlijk landschap is al langer in beweging. We zien verschillende besturen en organisaties stappen zetten naar intensere samenwerkingen. Denk maar aan de vrijwillige fusietrajecten tussen lokale besturen en de schaalvergroting bij eerstelijnszones, woonmaatschappijen, hulpverleningszones, ...

Daarnaast keurde de Vlaamse regering het decreet over de regiovorming goed. Via dit decreet wordt Vlaanderen in 15 referentieregio's onderverdeeld. Het is de bedoeling dat lokale besturen en andere overheidsorganisaties voortaan samenwerkingen opzetten binnen de eigen referentieregio. Dit om het kluwen van structuren, overlegplatformen en samenwerkingsverbanden te ontwarren.

Ben je benieuwd naar de ervaringen van andere overheden rond deze thema's? Hoe kijken zij naar de voordelen en uitdagingen van een versterkte samenwerking? Welke veranderingen brengt een schaalvergrotingsverhaal met zich mee? Hoe breng je de diversiteit van organisaties op één lijn? En welke impact heeft het regiodecreet op samenwerking en schaalvergroting?

Op onze online Poolstok community van 20 juni 2023 deelden onze organisatieontwikkelingspartners EY, Deloitte en Ginkgo samen met hun klanten een boeiende praktijkcase rond het thema. Daarnaast volgde een panelgesprek onder leiding van Prof. Dr. De Ceuninck.

Kon je er niet bij zijn en wil je de opname en presentaties graag herbekijken?