Poolstok Community: Big (HR) data, big (HR) challenges

Er is een groeiend besef dat werken op basis van data, wetenschappelijk inzichten en meetbare begrippen leidt tot snellere en betere resultaten. Maar hoe kan dit omgezet worden naar de praktijk en hoe geven we dit vorm binnen organisaties? Ook in het hedendaagse leven spelen onze persoonlijke 'data' een belangrijke rol. Een sprekend voorbeeld hiervan vinden we in het programma 'Facebook en ik' waar journalist Tim Verheyden Facebook krititsch onder de loep neemt.
Een namiddag lang hielden we tijdens de Poolstok Community HR (big) data, analytics, machine learning, artificial intelligence en andere 'buzzwords' kritisch tegen het licht. Onze 4 sprekers deelden elk hun kennis vanuit hun eigen expertise over (HR) data.

Bernie Caessens (Resolved) reikte een kader aan waarbinnen HR analytics een brug vormt tussen mensen, data en beslissingen, en waarbij digitalisering en AI eerder een logische stap zijn van een continue verbeterproces. Vervolgens gaf Katleen Gabriels (assistant professor Maastricht university, specialisatie computerethiek) een kritische blik op deze nieuwe evoluties vanuit een ethisch perspectief.

Hierna legde Cédric Velghe (The VIGOR Unit) uit hoe men een brug kan slaan tussen wetenschap en data en hoe dit tot HR innovatie kan leiden. Als afsluiter sprak Vesselin Popov, één van de grondleggers van het maken van predicties op basis van hun digitale voetafdruk.

 

Graag delen we de presentaties van die dag met jou.