Ondersteuning nodig tijdens de aankomende vaccinatiecampagne?

Service: 
Dienstverlening

De uitrol van de vaccinatiecentra COVID-19 door de eerstelijnszones en de betrokken lokale besturen is in volle voorbereiding. De besturen hebben recent een draaiboek ontvangen met richtlijnen, waaronder ook de diverse functies/rollen die moeten ingezet worden.

Nieuwe taken en verantwoordelijkheden die op korte termijn moeten worden opgenomen en waarvoor je misschien niet over de nodige capaciteiten beschikt. Indien jouw bestuur op een of andere manier hierbij ondersteuning nodig heeft, willen we heel graag bekijken wat er mogelijk is binnen onze lopende raamcontracten.

Neem hiervoor contact op met uw vertrouwde accountmanager of via info@poolstok.be, 016 38 10 00.