Nieuwe Poolstok-partners binnen het domein selectie

Service: 
Dienstverlening
Termen: 
Selectie

Wij helpen je bij de selectie van het juiste talent. Voor Poolstok staat bewezen kwaliteit en maatwerk centraal. Effectieve meetinstrumenten die gebaseerd zijn op de laatste wetenschappelijke status quo zijn immers cruciaal in een kwalitatieve selectieprocedure.

 

Samen met The Vigor Unit hebben we onze kwaliteitseisen vertaald in evidence-based selectie -en gunningscriteria die de basis vormen van deze aanbesteding. Zo hebben we o.m. aandacht besteed aan duurzame klantenrelaties en continuïteit binnen het team, kwaliteit van de methodologie en de aanpak van learning & development binnen de organisatie. Daarnaast hebben we – zoals altijd – de beste tarieven op de markt onderhandeld voor onze klanten.

 

Poolstok werkt vanaf 1 maart 2019 samen met 18 selectiekantoren, zowel bestaande als nieuwe partners, die garant staan voor wetenschappelijk onderbouwde kwaliteit. De nieuwe raamovereenkomsten met bijhorende tarieven zijn geldig tot 28 februari 2023.