Niemand is perfect, ook je baas niet.

Service: 
Dienstverlening
3 mensen geven een interview aan een tafel

Investeren in een opleidingstraject voor de leidinggevenden op maat van de organisatie is geen luxe, maar een noodzakelijke investering als organisatie. (Sarah Volckaert, Directeur departement Personeel bij Provincie Oost-Vlaanderen)

In tijden van verandering is er veel nood aan opleidingstrajecten voor leidinggevenden. Maar wist je dat een succesvol leiderschapstraject begint met een krachtig voortraject? Ook hierbij kan Poolstok je helpen.

Leidinggevenden: ze sturen aan, coachen, vertalen beleid en visie naar concrete acties en resultaten en nog zoveel meer. De leidinggevende van een (publieke) organisatie houdt veel bordjes in de lucht. Zeker in tijden én organisaties in verandering, met beperkte budgetten en veel doelstellingen. 

Gelukkig erkennen vele organisaties het belang van leiderschapstrajecten en opleidingstrajecten om hun leidinggevenden te versterken én te ondersteunen. Toch is het belangrijk om eerst stil te staan bij wat de organisatie en leidinggevenden precies nodig hebben vooraleer je aan de slag gaat met een leiderschapstraject of -model en een private partner. De accountmanagers van Poolstok ondersteunen je graag in dit proces.

Provincie Oost-Vlaanderen voelde de noodzaak aan een goed leiderschapstraject in haar organisatie en ging samen met Poolstok aan de slag. In de podcast van HRmagazine interviewt Lisbeth Imbo onze collega Lieze Stassen en Sarah Volckaert, directeur departement Personeel bij Provincie Oost-Vlaanderen over dit boeiende onderwerp.