Innoverend Netwerk: verslag van de tweede en derde meeting

Service: 
Innovatie
Termen: 
Algemeen

Via het innoverend netwerk brengt Poolstok verschillende stakeholders (diverse klantengroepen, externe academische partners etc.) periodiek samen in een klankbordgroep.

Eind vorig jaar kwam voor de eerste keer het innoverend netwerk samen.

Het innoverend netwerk is ontstaan uit het idee dat Poolstok wil blijven inzetten op nieuwe dienstverlening, uitbreiding van producten, innovatie, co-creatie en evidence based HR. Via het innoverend netwerk willen we continu onze visie op de toekomst aftoetsen met onze klanten en wetenschappelijke partners en delen we kennis, tools en ervaringen.

Het verslag van de eerste meeting deelden we in een eerdere nieuwsbrief.

Tijdens de tweede meeting in maart werd er verder nagedacht over de strategie en de doelstelling van het innovatief netwerk. Vervolgens werden een aantal belangrijke thema's in kaart gebracht. Het verslag van de tweede meeting kan je nu nalezen op onze website.

Op de derde meeting werden de resultaten van de enquête besproken en werd er een koppeling gemaakt welke concrete acties ondernomen kunnen worden en welke verdere stappen we kunnen ondernemen. Ook dit verslag is raadpleegbaar. 

Ondertussen vond reeds een vierde innoverend netwerk plaats, waarbij we een aantal cases voorgelegd hebben waarop we zouden kunnen inzetten. Dit verslag volgt later nog.