Innovatieve aanpak voor de selectie van bus- en trambestuurders bij De Lijn

Service: 
Dienstverlening
Termen: 
Selectie

Poolstok ondersteunt De Lijn sinds 1 januari 2018 bij de selectie van bus- en trambestuurders. Samen met HR-verantwoordelijken van De Lijn, consultants van Ascento, de wetenschappelijke ondersteuning van prof. dr. Frederik Anseel hebben we een volledige nieuwe innovatieve aanpak ontwikkeld die op een snellere, goedkopere maar volledig valide en betrouwbare manier de bus- en trambestuurders selecteert. Dit was ook noodzakelijk gezien de jaarlijkse nood en instroom van enkele duizenden kandidaten.

Vanaf de aanmelding bij Ascento krijgen de kandidaten een link om de eerste test die peilt naar het  leervermogen thuis af te leggen. Als ze hierop een voldoende hoog niveau halen worden ze onmiddellijk op de hoogte gebracht van het resultaat en krijgen ze op een geautomatiseerde manier een agendavoorstel voor de volgende fase. Dit zijn testen die specifiek bedoeld zijn om chauffeurs te screenen met een klemtoon op onder meer: concentratievermogen, gespreide aandacht, het overzicht behouden, reactiesnelheid, stresstolerantie (de hoge face validiteit zorgt er ook voor dat chauffeurs het belang van de testen herkennen. Meer info over de testen: www.schuhfried.com).

De testen worden onmiddellijk gescoord en de kandidaten met een voldoende goed resultaat kunnen onmiddellijk verder gaan naar het selectie-interview waarbij de generieke gedragscompetenties in kaart worden gebracht en op een gestandaardiseerde manier worden gerapporteerd. De geschikt bevonden kandidaten worden vervolgens door  De Lijn uitgenodigd voor een eindgesprek.

De vacature van chauffeur staat permanent open waardoor er ook een continue instroom is en er op permanente basis testen worden afgelegd.

Voor meer info rond selectie kan u steeds terecht op onze website of bij uw vertrouwde contactpersoon binnen Poolstok.