Hoe onbewuste vooroordelen aanpakken?

Service: 
Dienstverlening

Tekst door Randstad RiseSmart, één van onze partners in inclusief ondernemen

Elke dag worden we geconfronteerd met honderden beslissingen die we moeten nemen. Bij de meeste daarvan hebben niet eens het gevoel dat we 'echte beslissingen' moeten nemen. We leven in een wereld waarin we geconfronteerd worden met een enorme hoeveelheid informatie. Op onze werkplek moeten we vaak heel snel handelen en reageren. We moeten beslissingen nemen, vooruitgang boeken en dingen voor elkaar krijgen.

Gelukkig wordt ons besluitvormingsproces beïnvloed door onze primaire vooroordelen. Zonder deze vooroordelen zou elke beslissing een lang, rationeel en logisch evaluatieproces doorlopen. Het verkrijgen van inzicht in deze biases geeft ons een stap vooruit op de werkvloer. Want we nemen dagelijks beslissingen, beïnvloed door onze achtergrond, onze eerdere ervaringen, de culturele context, enz... zonder ons zelfs maar te realiseren wat het effect ervan is.

Brussels Airlines is er van bewust dat niemand vrij is van vooroordelen, en dat deze onbewuste vooroordelen ons denken en handelen enorm beïnvloeden. Daarom klopte ze aan bij Randstad Risesmart om inspirerende sessies te organiseren rond ‘Unconscious Bias’ of ‘onbewuste vooroordelen’. Met dit initiatief wilt Brussel Airlines ervoor zorgen dat medewerkers intern alle kansen krijgen en kunnen benutten.

Elke leidinggevende bij Brussels Airlines speelt namelijk een actieve rol bij aanwerving, interne promotie en interne doorstroom. Als zij zich bewust zijn van hun onbewuste vooroordelen, dan kan dat ervoor zorgen dat ze bepaalde beslissingen op een andere manier gaan nemen. Het is voor Brussels Airlines als organisatie dus heel erg belangrijk om deze groep van medewerkers voldoende te laten stilstaan bij de rol die zij spelen, de impact die ze hebben en de onbewuste vooroordelen waar ze zich mogelijks door laten leiden in hun beslissingsproces.

Aanpak

Randstad RiseSmart is van start gegaan met een voorbereidend overleg tussen de coach van Randstad RiseSmart en het HR-team van Brussels Airlines. Tijdens de intake werd het plan van aanpak besproken en kwamen tal van voorbeelden aan bod die aan de basis lagen van de vraag naar deze training. De coach van Randstad RiseSmart kon dankzij die voorbereidende intake de sessie volledig op maat van Brussels Airlines uitwerken. Met voorbeelden die herkenbaar zijn voor de deelnemers en die sterk linken met de dagelijkse realiteit.

Daarna volgde een reeks van inspirerende sessies, waar leidinggevenden binnen Brussels Airlines zich vrij konden voor inschrijven. Elke sessie nam ongeveer 2u in beslag en focuste op het informeren en inspireren van de deelnemers op vlak van ‘unconscious bias’.

Volgende zaken kwamen aan bod:

  • Inzichten rond het feit dat iedereen onbewuste vooroordelen heeft en dat de meerderheid van de mensen ervan overtuigd zijn ze niet te hebben en/of er zeker niet naar te handelen.
  • Voordelen vs. nadelen van onbewuste vooroordelen; want er zijn zeker en vast ook voordelen aan verbonden!
  • Onbewuste vooroordelen in de dagelijkse werkcontext: stilstaan bij de eigen situatie? - Hoe ga je er het beste mee om? Vs. Wat werkt zeker niet!
  • Hoe diversiteit verhogen tijdens selectie- en rekruteringsprocessen? - Tools, tips en tricks: tijdens de sessie benoemen we enkele tools, geven we tips & tricks waar de deelnemers dan na de sessie zelf mee aan de slag kunnen. 

Resultaat van deze sessies voor Brussels Airlines

Enkele medewerkers aan het woord:

“Deze sessies van Unconscious bias zouden aan iedereen moeten gegeven worden. Voor onze mensen is het een eye-opener om de kwaliteit van onze dienstverlening sterk te verhogen." A. Vyncke – Lounge Manager

“Voor onze supervisors op de luchthaven, helpt deze sessie om meer onbevangen om te gaan met het diverse personeel én passagiers.” F. Amerijckx – Passenger Service Manager