Een nieuw werkmodel voor de Ontmoetingscentra in Kortrijk

Service: 
Dienstverlening

Een nieuw werkmodel voor de Ontmoetingscentra in Kortrijk

In het kader van een algemeen integratieproces van autonome gemeentebedrijven en vzw’s, besliste het stadsbestuur van Kortrijk om ook de vzw Ontmoetingscentra Kortrijk te integreren in de stadsstructuur. Het was het ideale momentum om een nieuw model voor de 9 stedelijke ontmoetingscentra in Kortrijk uit te werken.

Het nieuwe werkmodel moest rekening houden met een actualisatie van de rol van de stedelijke ontmoetingscentra. Er moesten nieuwe beslissingsstructuren worden uitgedacht die de sterktes van de vroegere werkwijze combineerden met de noden voor de toekomst. Voor deze uitdaging ging de Stad Kortrijk de samenwerking aan met Poolstok en ARCH.

Lees hier hun verhaal