De klassieke EVALUATIESYSTEMEN zijn dood. Wat nu?

Service: 
Nieuws

De klassieke EVALUATIESYSTEMEN zijn dood. Wat nu?

Uit wetenschappelijke hoek is er veel kritiek op de klassieke evaluatiesystemen. Wat is het alternatief? Hoe moet performance management verder vorm gegeven worden? Hoe beginnen we hieraan?

De wetenschappelijke wereld stelt zich luidop vragen bij de zin en onzin van evalueren en organisaties beschouwen het klassieke, tweejaarlijkse evaluatiegesprek intussen niet meer als een evidentie.

Overheidsorganisaties willen dan ook meer inzetten op performance management, een open feedbackomgeving en processen die individuele performantie verhogen. Het huidige regelgevend kader geeft overheidsinstellingen immers de ruimte om verder te werken aan een modern P&O-beleid, ook op vlak van evalueren.

Prof. dr. Lou Van Beierendonck, hoofddocent HRM Antwerp Management School, deelt zijn bevindingen en geeft tips hoe we de klassieke evaluatiesystemen kunnen vernieuwen.