Bright vs. Dark

Service: 
Dienstverlening
Termen: 
Testlicenties

Bright vs. Dark (Een artikel door Pearson TalentLens)

Wetenschappelijk onderzoek onderstreept het belang van de inzet van persoonlijkheidsvragenlijsten in selectieprocessen.

Mensen zijn meer geneigd om naar hun beste vermogen te presteren, te blijven leren en hun vaardigheden optimaal te ontwikkelen wanneer zij zich in een omgeving (in dit geval organisatie) bevinden waarvan de heersende waarden, doelen, en cultuur aansluiten op hun persoonlijkheid. Het doel van de inzet van persoonlijkheidsvragenlijsten is dan ook om, voor iemand voor een functie wordt aangenomen, zo veel mogelijk informatie te verkrijgen over iemands persoonlijkheid, en hoe deze past binnen de organisatie. Dit geldt voor de algemene (werk gerelateerde) persoonlijkheidskenmerken zoals zelfverzekerdheid, enthousiasme en creativiteit, maar zeker ook voor de ‘dark side’ van de persoonlijkheid.

Bepaalde mensen houden er namelijk eigenschappen op na die niet direct zichtbaar zijn, maar tot uiting komen wanneer iemand zich in een machtige positie bevindt en dan alles behalve onschuldig blijken. The dark side of personality die zich kan manifesteren wanneer mensen zich in een stressvolle situatie of machtige positie bevinden. Een assertieve en dominante vorm van narcisme die wordt gekenmerkt door een hoog zelfvertrouwen, dominantie, gevoelens van superioriteit, behoefte aan macht en invloed, en bereidheid tot het manipuleren van anderen voor persoonlijk gewin. Dit kan zich uiten in het nemen van gewaagde risico’s, te veel geld uitgeven, sjoemelen met cijfers en het intimideren van collega’s. Zo iemand heb je liever niet binnen je team of organisatie.

Pearson Talentlens biedt twee hoogwaardige instrumenten aan voor het in kaart brengen van de volledige persoonlijkheid van een kandidaat:

De PfPI is een van de weinige Big Five meetinstrumenten die specifiek ontwikkeld is om gedrag binnen de werkcontext te meten. Daarnaast meet de test 21 werkrelevante persoonlijkheidskenmerken die in selectievraagstukken en loopbaanbegeleiding belangrijk zijn.

Meer informatie over de PfPI: https://www.talentlens.nl/product/personality-for-professionals-inventory-pfpi/

De inzet van de TD-12 verlaagt het risico om mensen aan te nemen met een verhoogde kans op dysfunctioneel gedrag. De test helpt om kandidaten te identificeren die geneigd zijn om onveilig, onetisch of contraproductief gedrag te vertonen terwijl deze ‘donkere’ kant van hun persoonlijkheid doorgaans niet zichtbaar is tijdens (sollicitatie)gesprekken. De TD-12 meet persoonlijkheid tendensen die dit gedrag veroorzaken op basis van de volgende 12 persoonlijkheidskenmerken: Wantrouwend, Afstandelijk, Excentriek, Provocerend, Veranderlijk, Expressief, Egocentrisch, Terughoudend, Afhankelijk, Perfectionistisch, Weerbarstig en Bezorgd.

Meer informatie over de TD-12: https://docs.google.com/document/d/1bdWVHJOnE9XidH3gHr3O0DGUCrPmLKw2wDWvrisKXf8/edit

More insight. More Impact. Reduce the risk of a bad hiring.

Wilt u zelf eens de PfPI of TD-12 uitproberen, neem dan contact op met Nina Kelder van Pearson TalentLens via nina.kelder@pearson.com