Bescherm je welzijn tijdens de coronacrisis

Service: 
Nieuws
Termen: 
Welzijn

(Tele)werken in de huidige omstandigheden vraagt enige aanpassing. Maar het kan ook gevoelverwarring, concentratie- en aandachtsproblemen, spanning, stress,… met zich meebrengen. Hét moment om in te zetten op de gezondheid en het welzijn van je medewerkers en van jezelf. We verzamelden tips & tricks van onze welzijnspartners en de academische wereld om ons collectief mentaal, sociaal en fysiek welzijn op te krikken.

De allerbelangrijkste richtlijn is eenvoudig. Blijf positief! Telewerken brengt ook positieve effecten met zich mee op vlak van de waargenomen autonomie, work-life balance, jobtevredenheid, prestaties,… Het zorgt ook voor een lagere verloopintentie en minder stress (Charalampous et al., 2019, pp.51-73). Ook zin om deze positieve effecten te ervaren? Onderstaande tips & tricks kunnen je hierbij helpen.

Sociaal welzijn

Versterk de relatie met teamleden & collega’s

Zo creëer je een gevoel van samenhorigheid, verbondenheid & betrokkenheid en verminder je emotionele uitputting en cognitieve stressklachten. Hoe doe je dit?

 1. Maak duidelijke afspraken: beslis hoe je met je teamleden communiceert. Hoeveel, wanneer en via welke tool.
 2. Voorzie voldoende teamoverleg: voorzie structurele, korte check-in gesprekken. Wat heb ik gedaan? Wat moet ik nog doen? Wat gaat goed? Wat gaat slecht?
 3. Durf hulp vragen en meld wanneer je teveel of te weinig werk hebt.
 4. Zorg voor een open dialoog: deel ervaringen en voer ook informele gesprekken.  

Laat leidinggevenden hun rol spelen

Creëer als leidinggevende een context die de samenwerking in team bevordert via 5 werkwoorden:

 1. Luisteren: wees beschikbaar, neem actief contact op en doe check-ins
 2. Afwegen: hoe kan het werk georganiseerd worden rekening houdend met individuele behoeften
 3. Zorgen: aanvaard moeilijkheden, onzekerheden en stress
 4. Connecteren: haal mensen uit hun isolement
 5. Verwachten: blijf plannen, maak afspraken, bepaal deadlines en geef meer feedback

Wees als leidinggevende een voorbeeld voor medewerkers:

 1. Volg richtlijnen rond isolatie en hygiëne
 2. Blijf kalm en straal dit uit naar de medewerkers -> anderen aansteken om kalm te blijven

Open dialoog voorzien rond thuiswerken: lukt dit goed? Kunnen ze zich organiseren?

Hou rekening met individuele noden:

 1. Medewerkers die meer zelfdiscipline, -motivatie hebben, goed zelfstandig kunnen werken en goed hun tijd kunnen beheren kunnen gemakkelijker telewerken.
 2. Medewerkers die meer supervisie nodig hebben of die nood hebben aan socialisatie hebben het moeilijker. Voorzie voor hen een aanpak op maat.

Voorzie extra ondersteuning voor medewerkers

Zo neem je stress, onrust en onzekerheid weg. Hoe?

 1. Zet een crisislijn op: hier kunnen medewerkers terecht met hun vragen/bezorgdheden over werk en Corona
 2. Maak een lijst op met organisaties die extra ondersteuning of psychologische ondersteuning aanbieden aan medewerkers en informeer hen hierover
 3. Bij medische problemen: huisarts/behandelend arts contacteren en voor andere vragen: info-coronavirus@health.fgov.be of 0800 14 68 9
 4. Hulp- en zorgverleners lopen in deze tijden een verhoogd risico op schokkende gebeurtenissen, voorzie hen van opvang en nazorg bij acute stress

Mentaal welzijn

Voorzie structuur

Zo zorg je voor een positief gevoel van controle.

 1. Hou je standaard dagritme aan en creëer een vaste structuur
 2. Maak een planning op waarin zowel beroepsmatige als privé-activiteiten opgelijst staan, maar waar ook rustmomenten hun plekje krijgen
 3. Behoud je routines
 4. Eet en pauzeer op vaste/ingeplande momenten (werk max. 30 minuten aan 1 stuk door)
 5. Doe aan monotasken en voorzie een clean desk

Leef je leven

Zo verminder je spanning en angst.

 1. Aanvaard de situatie, er is nu eenmaal meer stress en spanning dus zorg voor jezelf en anderen
 2. Laat je normale leven en bezigheden plaatsvinden en zoek alternatieven voor zaken die niet mogelijk zijn  

Voorzie informatie

Werk één beleid uit

 1. Implementeer aanvaardbare aanpassingen in de dagelijkse taken van medewerkers
 2. Geef noodzakelijke informatie weer betreffende maatregelen & updates rond het beleid
 3. Geef aan hoe de organisatie nu gaat werken: regels & afspraken
 4. Schrijf een thuiswerk-beleid uit

Werk met eenduidige communicatie

 1. Stimuleer virtueel contact
 2. Vertaal informatie van betrouwbare bronnen op een verstaanbare manier
 3. Maak gebruik van verschillende communicatietools die gebruikt worden afhankelijk van de noden
 4. Informeer tijdig over financiële tegemoetkomingen                 

Maak gebruik van betrouwbare informatiebronnen en voorzie je medewerkers van correcte & duidelijke informatie.  

Fysiek welzijn

Beweeg voldoende

 1. Beweeg elke dag minimaal 30 minuten vb. een rustige wandeling
 2. Doe aan relaxatie, meditatie, yoga of focus- en ademhalingsoefeningen
 3. Denk aan ergonomie: voldoende daglicht, baken je werktijd af, zorg voor een goede bureaustoel

Slaap voldoende

 1. Zorg voor een verduisterende en rustige omgeving
 2. Zorg dat je vanuit je bed je wekker niet kan zien
 3. Sta ongeveer 30 minuten op als je niet kan slapen en doe slaapbevorderende, niet intensieve activiteiten
 4. Zorg overdag voor een goed evenwicht tussen inspanning en ontspanning
 5. Zorg voor regelmaat in je slaap (vast tijdstip gaan slapen en opstaan)
 6. Vermijd beeldschermen vlak voor slapengaan
 7. Zorg voor een slaapritueel
 8. Vermijd uitlokkende factoren voor spanning vb. nieuws, social media…     

Hou een gezond voedingspatroon aan

Eet gezond, gevarieerd en op vaste momenten.

Bronnenlijst

Brems, P. (2020, 19 maart). De psychische gevolgen van quarantaine en wat we daaraan kunnen doen. Geraadpleegd van https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/03/17/de-psychologische-gevolgen-van-quarantaine-en-wat-we-daaraan-kun/

Charalampous et al. (2019). Systematically reviewing remote e-workers’ wellbeing at work: a multidimensional approach. European Journal of Work and Organizational Psychology, 28(1), 51-73, DOI: 10.1080/1359432X.2018.1541886

Ducheyne, D. (2020, 19 maart). Leiding geven aan een team dat er niet is. Geraadpleegd via https://hrmagazine.be/nl/posts/leidinggeven-aan-een-team-dat-er-niet-is?fbclid=IwAR0KYgckt2058KWnVW5dK16Uw0WcBcDB2S_6mtAxQIdMrWofwb5stmds1Wk

Gajendran, R.S. & Harrison, D.A. (2007). The Good, the Bad, and the Unknown About Telecommuting: MetaAnalysis of Psychological Mediators and Individual Consequences. Journal of applied psychology, 92 (6), 1524-1541. Geraadpleegd op 24 maart 2020, van  file:///C:/Users/sarina/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/U03BHAR5/Gajendran%20Harisson%20(2007).pdf

Het Faresa-team & Het Orato-team. (2020). Corona: tips voor uw welzijn. Geraadpleegd op 25 maart 2020, van http://www.faresa.be/corona.html

Huis voor veerkracht. (z.j.). Lockdown!? Hoe behoud je de bedrijfscultuur? Geraadpleegd op 23 maart 2020, van file:///C:/Users/sarina/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/U03BHAR5/Hoe_behoud_je_de_bedrijfscultuur_onder_lockdown__1584521050.pdf

Nuyts, J. (2020, 18 maart). Hoe ga je om met stress en angst tijdens de coronacrisis? Experts geven 5 handige tips. Geraadpleegd van https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/03/18/hoe-ga-je-om-met-angst-tijdens-de-coronacrisis/

Prebes vzw (2013). Opvang en nazorg na schokkende gebeurtenissen in de werksituatie. Prebes veiligheidsnieuws, 180, 10-14. Geraadpleegd op 24 maart 2020, van file:///C:/Users/sarina/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/U03BHAR5/Opvang%20en%20nazorg%20(002).pdf

Provincie Antwerpen (z.j.). Thuiswerken: hoe pak je het aan?

Stansfield, E. (2020, 19 maart). Working from home: Is productivity doomed? Geraadpleegd van https://newsroom.unsw.edu.au/news/business-law/working-home-productivity-doomed?utm_source=unsw&utm_medium=social-team

Van Hoof, E. (2020, 20 maart). Sterker met corona. Geraadpleegd op 23 maart 2020, van https://mcusercontent.com/317e83d8c9dd9259d48f1d5c8/files/1f775911-054f-4e16-8771-bcd0a0166ea0/20.03.2020_Sterker_met_Corona.pdf

Wiels, W. (2020, 19 maart). Raak niet besmet met onzin en laat ons de ‘virale’ verspreiding van kletskoek over het coronavirus tegengaan. Geraadpleegd van https://skepp.be/nl/gezondheid/raak-niet-besmet-met-onzin-en-laat-ons-de-virale-verspreiding-van-kletskoek-over-het