groepsoefening

In een groepsdiscussie word je samen met andere sollicitanten tegelijkertijd in een situatie geplaatst waarin je als individu en als lid van een team moet optreden.

Door overleg of door bespreking moet het team (jij en de andere sollicitanten) gezamenlijk advies uitbrengen of een beslissing nemen. Het team kan een algemene opdracht krijgen of elke sollicitant kan een specifieke rol toegewezen krijgen waarbij je binnen de toegewezen tijd enkele doelstellingen moet proberen te realiseren, zoals bijvoorbeeld de andere leden overtuigen van jouw (opgelegde) standpunt of het team helpen om de beste beslissing te nemen.

Je krijgt de tijd om je individueel voor te bereiden door informatie over de situatie door te nemen en om je de jou toegewezen rol eigen te maken.