gelijke kansen

Iedereen verdient gelijke kansen. Bij de overheid draait het om je competenties en je vaardigheden voor een job, niet om wie je bent, waar je vandaan komt of wat je handicap of overtuiging is.

Alle overheidsorganisaties die samenwerken met Poolstok maken werk van gelijke kansen en diversiteit, zowel bij het aantrekken als bij het selecteren van personeel. Iedere kandidaat wordt dus op een gelijkwaardige manier behandeld. Enkel zo kunnen overheidsorganisaties een afspiegeling zijn van onze samenleving.

 

hoe doen we dat?

  • Voor de bekendmaking van vacatures gebruiken we specifieke communicatiekanalen om kansengroepen aan te spreken. Personen met een migratieachtergrond en werkzoekenden met een arbeidshandicap gebruiken immers vaak specifieke kanalen en hebben hun eigen (online) ontmoetingsplaatsen.
  • Bij de vormgeving van selectieprocedures zorgen we ervoor dat de gebruikte tests en proeven neutraal zijn, zodat elk talent de juiste kansen krijgt.
  • Er worden redelijke aanpassingen gedaan zodat personen met een handicap hun vaardigheden en capaciteiten optimaal kunnen tonen in selecties. Die aanpassingen zijn op maat van de kandidaat en gebeuren in overleg met specialisten. Zo kunnen er alternatieve instrumenten ingezet worden, bijvoorbeeld een verkennend gesprek in plaats van een schriftelijke proef.  
  • Wanneer iemand met een handicap de job krijgt, wordt de werkplek zo goed mogelijk aangepast.
  • Sommige overheidsorganisaties reserveren bepaalde vacatures voor mensen met een arbeidshandicap of stellen een werfreserve op van mensen uit deze doelgroep. Enkel mensen met een arbeidshandicap of chronische ziekte komen dan in aanmerking voor die selecties. Hoe deze procedures worden vormgegeven, hangt af van organisatie tot organisatie. Meer informatie vind je terug in het vacaturebericht.