een overtuigende motivatiebrief

Met een goede motivatiebrief overtuig je jouw toekomstige werkgever dat jij de perfecte kandidaat bent. Maar hoe begin je daaraan?

 

tips voor een goede motivatiebrief

 • Vermeld voor welke job je solliciteert.
 • Start je motivatiebrief met een inleiding waarmee je de aandacht van de lezer trekt. Vertel hier ook onmiddellijk waarom je de functie wil.
 • In het middenstuk van je brief beschrijf je jouw ervaring en persoonlijkheidskenmerken die relevant zijn voor de functie.
 • Gebruik geen standaardbrieven, maar pas de inhoud van je brief steeds aan de vacature aan.
 • Beperk je tot de essentie en tot feiten. Lange beschrijvingen en zelfverheerlijking hebben een eerder negatief effect. Het heeft ook geen zin om verwachtingen te scheppen die je niet kan waarmaken.
 • Lees je brief zeer goed na op taal- , grammaticale of andere fouten.  
 • Zorg ervoor dat je steeds een zakelijke stijl gebruikt (tenzij er in het vacaturebericht een specifieke stijl wordt gevraagd). Gebruik ook een zakelijk lettertype.
 • Vermijd stijf taalgebruik en clichés.  
 • Wees zo concreet mogelijk.  
 • Gebruik korte zinnen met actieve werkwoorden.  
 • Zorg ervoor dat de namen van de organisatie en van de contactpersoon correct gespeld zijn.  
 • Beëindig je brief met een verwijzing naar de documenten die je hebt toegevoegd als bijlage.

Bekijk hier een voorbeeld van een goede motivatiebrief.

 

solliciteren via e-mail

Pas de bovenstaande richtlijnen ook toe wanneer je solliciteert via e-mail. Hou daarnaast ook rekening met onderstaande tips.

 • Vermeld de titel van de functie waarvoor je solliciteert en eventueel ook het referentienummer in het onderwerp van je e-mail.
 • Een overzichtelijke en nauwkeurige e-mail is belangrijk: gebruik een zakelijk lettertype, breng structuur in de lay-out aan, ...
 • Solliciteer vanuit een e-mailadres dat gebaseerd is op je naam. Verstuur geen sollicitaties via een e-mailadres dat gebaseerd is op een bijnaam of koosnaam.
 • Gebruik een persoonlijk e-mailadres. Wanneer je solliciteert via jouw professionele e-mailadres zal je waarschijnlijk ook alle verdere communicatie over de selectieprocedure op dit adres ontvangen.