een overtuigende motivatiebrief

Je wil jouw toekomstige werkgever ervan overtuigen dat jij de perfecte kandidaat bent. Maar hoe begin je daaraan?

traditionele motivatiebrief

Start je motivatiebrief met een inleiding waarmee je de aandacht van de lezer trekt. Vertel hier ook onmiddellijk waarom je de functie wil. Daarom is het ook belangrijk dat je geen standaardbrief verstuurt, maar jouw brief aanpast aan de specifieke functie. In het middenstuk van je brief beschrijf je jouw ervaring en persoonlijkheidskenmerken die relevant zijn voor de functie. Zorg ervoor dat je steeds een zakelijke stijl gebruikt (tenzij er in het vacaturebericht een specifieke stijl wordt gevraagd). Beëindig je brief met een verwijzing naar de documenten die je hebt toegevoegd als bijlage.

tips voor motivatiebrieven

 • vergeet niet te vermelden voor welke job je solliciteert. Gebruik geen standaardbrieven, pas de inhoud van je brief steeds aan de vacature aan.
 • beperk je tot de essentie en tot feiten. Lange beschrijvingen en zelfverheerlijking hebben eerder een negatief effect. Het heeft ook geen zin om verwachtingen te scheppen die je niet kan waarmaken.
 • lees je brief zeer goed na op taal- , grammaticale of andere fouten.  
 • zorg ervoor dat je sollicitatiebrief professioneel is. Gebruik ook een zakelijk lettertype.
 • gebruik geen stijf taalgebruik of clichés.  
 • wees zo concreet mogelijk.  
 • gebruik korte zinnen met actieve werkwoorden.  
 • zorg ervoor dat de naam van het bestuur en de geadresseerde correct gespeld zijn.  

Bekijk hier een voorbeeld van een goede motivatiebrief (pdf)

solliciteren via e-mail

Hou je ook aan bovenstaande regels wanneer je solliciteert via e-mail. Plaats je motivatiebrief in de mail en voeg je cv toe als bijlage. Vermeld de titel van de functie waarvoor je solliciteert en eventueel ook het referentienummer in het onderwerp van je e-mail.

tips per e-mail

 • een overzichtelijke en nauwkeurige e-mail is belangrijk: gebruik een zakelijk lettertype, breng structuur in de lay-out aan, ...
 • vermijd informeel taalgebruik.
 • solliciteer vanuit een e-mailardes dat gebaseerd is op je naam. Verstuur geen sollicitaties via een e-mailadres dat gebaseerd is op een bijnaam of koosnaam.
 • gebruik best een persoonlijk e-mailadres. Wanneer je solliciteert via jouw professionele e-mailadres zal je waarschijnlijk ook alle verdere communicatie over de selectieprocedure op dit adres ontvangen.