Wetenschappelijke consultancy en evidence-based HR

Poolstok gelooft in evidence-based HR

Er is een groeiend besef binnen organisaties dat werken op basis van wetenschappelijke inzichten, feiten en meetbare begrippen leidt tot snellere en betere resultaten. In de realiteit stellen we vast dat het voor weinig organisaties eenvoudig is om

  • vlot toegang te krijgen tot de wetenschappelijke stand-van-zaken,
  • op de hoogte te blijven van de meest recente ontwikkelingen en innovaties,
  • data effectief en efficiënt aan te wenden om beslissingen te nemen.

Poolstok wil je hierbij ondersteunen, omdat Poolstok gelooft dat werken volgens evidence-based principes de beste garantie is op succes.

Poolstok werkt hiervoor samen met twee dienstverleners: The Vigor Unit en Resolved.

Bouwen op de schouders van reuzen

Met haar adviesverlening streeft The VIGOR Unit ernaar om organisaties te ondersteunen bij het maken van effectieve HR beslissingen. Derhalve biedt VIGOR drie verschillende wetenschappelijke diensten, namelijk (1) een studie van de wetenschappelijke literatuur omtrent het vraagstuk, (2) de analyse van de informatie aanwezig in de organisatie, en (3) het opzetten van een pilootstudie voor het testen van nieuwe maatregelen. Aldus neemt hun advies verschillende vormen aan, bijvoorbeeld een SWOT-analyse van het selectieproces, een overzicht van (in)effectieve oplossingen voor stresspreventie, het evalueren van meetinstrumenten voor het meten van werknemerstevredenheid, en aanbevelingen voor het afbakenen van een bestek, inclusief gunningscriteria.

Werken op basis van data-gedreven feiten

Gegevens over menselijk gedrag binnen je organisatie zitten op meer plaatsen dan je lief is. Bovendien zijn deze gegevens vaak ongestructureerd en rommelig. Dit weerhoudt je ervan om gegevens te gebruiken om meer inzicht te verwerven in je organisatie en je medewerkers. Toch zit er heel wat inzicht en informatie in deze gegevens verpakt. Informatie die iets vertelt over de impact van menselijk gedrag op de resultaten van je organisatie. Resolved kan je helpen om deze gegevens toegankelijk te maken, en om te zetten in waardevolle inzichten en zelfs in voorspellende modellen. Dit laat je toe om toekomstige beslissingen te nemen op basis van onderbouwde en reële feiten.