welzijn & preventie

Als medewerkers zich goed voelen in hun werksituatie heeft dat een positief effect op de hele organisatie. Wie werkt in een aangenaam arbeidsklimaat levert een betere dienstverlening. De werkgever dient de nodige maatregelen te treffen om de psychosociale risico's op het werk te voorkomen, om de schade ten gevolge van deze risico's te voorkomen of om deze schade te beperken

Poolstok heeft contracten afgesloten met enkele waardevolle partners die garant staan voor een kwalitatief aanbod rond welzijn op het werk. Door hun ruime expertise kunnen zij klanten perfect begeleiden bij hun noden wat betreft welzijn.

 

Omgaan met stress en psychosociale risico’s

Opleiden, trainen en ondersteunen van werknemers en leidinggevenden zodat zij beter in staat zijn om te gaan met psychosociale risico’s in de organisatie. De training focust op vaardigheden en informatie over mentale gezondheid. Daarbij gaat men ook in op relevante stressoren voor de beroepsomgeving van de doelgroep

 

Reïntegratieprogramma’s

Reïntegratieprogramma’s met als doel de (deeltijdse) re-integratie van een (langdurig) afwezige werknemer te versnellen en herval te voorkomen.

 

Programma’s rond fysiek welzijn

Programma’s gericht op het stimuleren van fysieke activiteit van medewerkers. Het spoort werknemers aan om meer te bewegen alsook minder te zitten en promoot zo het fysieke en mentale welzijn van de werknemers. 

 

Raamcontracten

The Human Link, Pulso, Alert!, PortaAL