Uitzendarbeid

Poolstok maakt flexibele arbeid mogelijk binnen de publieke en non-profit sector in Vlaanderen

Soms valt er tijdelijk een collega weg of is er een piek in de hoeveelheid werk. In dergelijke situaties kan je als organisatie een beroep doen op tijdelijke medewerkers.
Hiertoe heeft Poolstok een nieuwe raamovereenkomst gesloten voor het uitvoeren van opdrachten rond uitzendarbeid en het rekruteren en selecteren van kandidaten voor tijdelijke opdrachten.

Deze nieuwe contracten worden opgesplitst in twee percelen/domeinen. Voor elk perceel werd een makelaar aangeduid die eindverantwoordelijke is:

  1. Perceel 1generiek inzetbare uitzendkantoren die instaan voor het leveren van uitzendkrachten voor steden, gemeenten, OCMW's, politiezones, provincies, autonome overheidsorganisaties, intercommunales, etc. De makelaar/hoofdleverancier voor perceel 1 is Start People.
  2. Perceel 2specifiek inzetbare uitzendkantoren met specialisatie zorgsector en/of onderwijssector die instaan voor het leveren van uitzendkrachten voor alle zorg- en onderwijsinstellingen (ziekenhuizen, zorgorganisaties, universiteiten, hogescholen, etc.). De makelaar/hoofdleverancier voor perceel 2 is Randstad.

De respectievelijke hoofdleveranciers gaan meteen op zoek naar één of meerdere geschikte kandidaten en worden in hun zoektocht bijgestaan door steeds twee extra uitzendkantoren:
Voor perceel 1 zoeken naast Start People ook de partners Agilitas, AGO Jobs & HR en Express Medical mee. Voor perceel 2 zijn het de uitzendkantoren ASAP en X-care die ondersteuning bieden aan Randstad.

Hoe gaan we te werk?

Poolstok-klanten die beroep wensen te doen op uitzendkrachten of tijdelijke medewerkers kunnen een aanvraagformulier invullen.

Voor perceel 1 (generiek inzetbare uitzendkantoren) gebruikt u volgend aanvraagformulier: aanvraagformulier
Voor perceel 2 (uitzendkantoren met specialisatie in de zorgsector en/of onderwijssector) vult u volgend aanvraagformulier in: aanvraagformulier

Is er iets niet duidelijk of heb je vragen bij welke makelaar je best terecht kan? Neem dan contact op met Poolstok of jouw accountmanager.

Per perceel zullen aanvragen voor concrete opdrachten automatisch worden toegewezen aan de makelaar/hoofdleverancier, de zogenaamde 'preferred supplier'. Dit uitzendkantoor staat in voor een maximale invullingsgraad en (desgevallend) het verder uitzetten van de aanvragen naar de andere inschrijvers binnen dit perceel. Als de ‘preferred supplier’ binnen de voorgestelde termijn geen uitzendkracht ter beschikking kan stellen of aangeeft deze aanvraag niet te kunnen invullen, worden de twee andere ondersteunende uitzendkantoren gelijktijdig aangesproken. De 'preferred supplier' staat zelf in voor het faciliteren van deze werking.

Wat betreft de rechten en verplichtingen van de werknemer en van het uitzendbureau wordt verwezen naar het KB van 10 december 2010 betreffende het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de private arbeidsbemiddeling.

Tarieven

De prijsafspraken kunnen opgevraagd worden bij de respectievelijke makelaars.

Perceel 1 / Start People: poolstok@startpeople.be
Perceel 2 / Randstad: cosette.verhelst@randstadgroup.be - 0472/38.42.92