Testlicenties

Testlicenties via Poolstok helpen je doel te bereiken

Als werkgever wil je graag weten of er een fit is tussen jouw organisatie/afdeling en een kandidaat. Daarnaast wens je inzicht te krijgen in de vaardigheden en competenties van de  kandidaat

Poolstok heeft raamcontracten met waardevolle partners die garant staan voor kwalitatief testmateriaal. Zo kan je op een professionele, wetenschappelijk onderbouwde en efficiënte manier nagaan of iemand beantwoordt aan het gevraagde profiel.

Een greep uit het aanbod:

 • Test-instrumenten bestemd voor werving en selectie
 • gaande van kennistesten tot vaardigheidstesten en redeneerproeven
 • persoonlijkheidstesten
 • assessmentoefeningen
 • simulatieoefeningen

Poolstok brengt je in contact met nieuwe trends, technieken en testinstrumenten:

 • het inschatten van risicogedrag (via de TD-12)
 • het maken van loopbaankeuzes (via LIV: Loopbaan Inzicht Vragenlijst)
 • het onderzoeken van persoonlijkheid op het werk (o.a. via  PfPI : Personality for Professionals Inventory)
 • het in kaart brengen van kritisch denken (via Watson Glaser Critical Thinking)
 • het in kaart brengen van de karakteristieken van een persoon (o.a. a.d.h.v. het Pulse Rapport: integratie van 4 testen: persoonlijkheidsvragenlijst (BAQ), Motivational Drives Questionnaire (MDQ), redeneertesten (A-V-N-RAT) en Flexible Competency Assessment (FCA)
 • het online ter beschikking stellen van testen (bijvoorbeeld via TASCNET)