selectie

de optimale match tussen kandidaat en vacature

Als werkgever ben je op zoek naar medewerkers met de juiste competenties, attitude en motivatie voor de job. Maar ook de ambities en de eigenheid van je organisatie zijn belangrijk. Past deze persoon wel in je organisatie en in het team? Poolstok helpt je bij het vinden van de optimale match tussen kandidaat en vacature.

 

selectie à la carte

  • Je kiest zelf voor welke onderdelen van een selectieprocedure je met ons samenwerkt en blijft eigenaar van het project. We kunnen je van A tot Z ondersteunen of enkele deelaspecten van een procedure begeleiden. Zo kan je bijvoorbeeld enkel de cv-screening aan ons uitbesteden, of enkel een redeneertest of een assessment center door ons laten afnemen.
  • We werken steeds op maat, bijvoorbeeld op basis van enkele kernwaarden, competenties, attitudes, motivatie enz. In overleg met jou tekenen we het traject uit en maken we heldere afspraken. Welke competenties moeten we bevragen? En via welke indicatoren? Daarbij houden we maximaal rekening met de vraag, behoeften en reglementaire of statutaire bepalingen van je organisatie.
  • De selectieprocedure gebeurt in nauwe samenwerking met je eigen personeelsverantwoordelijke(n), waarbij de onderlinge verantwoordelijkheden in het proces duidelijk worden afgesproken.
  • Er wordt samengewerkt met gespecialiseerde externe kantoren. We schakelen het bureau in dat het beste inspeelt op de specifieke noden van je bestuur en dat de juiste ervaring heeft. Poolstok begeleidt het hele traject en waakt steeds over de kwaliteit van het selectieproces.
  • We garanderen volledige objectiviteit en neutraliteit. Iedereen wordt op een gelijkwaardige manier behandeld. Dat is zowel voor de kandidaten als voor elke overheidsorganisatie belangrijk.

 

executive search

Executive search kan je helpen bij vacatures die moeilijk in te vullen zijn, bijvoorbeeld omdat ze een uitgebreide en vaak leidinggevende ervaring vereisen. Potentiële kandidaten voor zo’n vacatures zijn meestal niet actief op zoek naar een nieuwe professionele uitdaging. Poolstok benadert daarom zelf kandidaten via het netwerk van een gespecialiseerd searchkantoor. We waken erover dat ook in dit geval iedereen de kans krijgt om zich kandidaat te stellen. Alle kandidaten doorlopen dezelfde selectieprocedure, zodat het principe van gelijkwaardige behandeling behouden blijft.

 

aandacht voor diversiteit en gelijke kansen

Poolstok heeft veel aandacht voor diversiteit en gelijke kansen. Iedereen verdient immers dezelfde kansen voor een job bij de overheid. Bovendien moet je als openbare organisatie de diversiteit van de samenleving in je personeelsbestand weerspiegelen.

 

afwijken van de diplomavoorwaarden

In sommige gevallen kan je als overheidsorganisatie de diplomavoorwaarde vervangen door een gerichte vraag naar ervaring. Sommige sollicitanten beschikken immers niet over het juiste diploma, maar hebben wel een bepaalde ervaring verworven (op het werk, thuis, door een hobby, in een schoolcontext, etc.) die relevant is voor de job.

 

raamcontracten

selectie

Accord, ADMB, AscentoHudson, Katena, Mentor, MonitorProfondo, Randstad Professionals, Search & Selection, Solvus, Ucare, USG PeopleVandelanotte HR Solutions

search

Accord, Hudson, Agilitas Group, Search & Selection, USG Professionals, Katena, AUSY

 

sjablonen samenwerkingsvoorstel