potentieelinschatting

de mogelijkheden van je medewerkers correct inschatten

Selectie-instrumenten schakel je in om te weten of een kandidaat wel of niet geschikt is voor een bepaalde functie. Maar soms heb je nood aan een genuanceerder beeld en wil je weten of je medewerker kan doorgroeien naar een andere functie en welke opleiding daarvoor nodig is.

Wil je vaardigheden, competenties en potentieel meten? Laat je dan begeleiden door Poolstok. We bezorgen je antwoorden op vragen als:

 • Wat zijn de sterktes en werkpunten van je medewerker(s)?
 • Waar kan je aan werken door training, coaching, projecten, …?
 • Is de competentie te ontwikkelen?
 • Wil de medewerker die ontwikkelen? Is hij/zij gemotiveerd en leergericht?
 • Wat is het leervermogen? Welke vorderingen kunnen nog gemaakt worden?

Een potentieelinschatting kan zinvol zijn:

 • voor individuele medewerkers, bijvoorbeeld als die wat zoekende zijn en een nieuwe richting willen uitgaan. Een potentieelinschatting helpt werknemers immers zelf te ontdekken in welke domeinen ze nog kunnen groeien. Je begeleidt en motiveert hen in hun persoonlijke ontwikkeling en loopbaan. 
 • voor een groep mensen. Dan is ze vaak strategisch van aard en onderdeel van een talentmanagementbeleid.

 

instrumenten

 • vragenlijsten
 • simulatieoefeningen
 • coachingsessies
 • interviews
 • cases

De inhoud van het development of learning center spreken we samen met je af.

 

raamcontracten

Ascento, Search & Selection, Katena, Randstad, ADMB, Accord Group