Performance management

Van strategie tot tools, Poolstok weet hoe je performance management in goede banen leidt

De traditionele evaluatie ligt onder vuur. Medewerkers beoordelen via éénmalige formele gesprekken per evaluatieperiode is niet langer de meest geprefereerde optie. Een goed evaluatiesysteem garandeert immers een permanente begeleiding en zit ingebed binnen in de strategie van de organisatie. Het vertaalt de organisatiedoelstellingen naar individuele doelstellingen waardoor de rol en de bijdrage van iedereen binnen het bedrijf duidelijk wordt. Op regelmatige basis ga je na of je medewerkers nog steeds op koers zitten of eventueel wat bijsturing nodig hebben. Dit alles binnen een open feedbackomgeving.

Poolstok ondersteunt je samen met haar partners door je te helpen een performance managementstrategie en een open feedbackcultuur uit te werken of door je handige tools aan te reiken. Heel specifiek is Poolstok er ook om je bij staan bij de evaluatie van decretale graden zoals algemeen en financieel directeurs binnen de context van steden en gemeenten of provinciegriffiers op provincieniveau.

Een greep uit het aanbod:

  • de doorlichting en optimalisatie van je bestaande evaluatiesysteem
  • de uitwerking van een nieuw evaluatiesysteem
  • de invoering van een evaluatiesysteem, met aandacht voor informatie, communicatie, overleg, opleiding, training en coaching op het terrein
  • het uitvoeren van evaluaties, onder andere van decretale graden