Outplacement

Een nieuwe start bieden aan ontslagen medewerkers

Soms dwingt een reorganisatie je tot het ontslag van medewerkers of wil je om andere redenen een einde maken aan de samenwerking met een medewerker.

Outplacement biedt je de mogelijkheid om de medewerker te begeleiden naar een nieuwe functie die aansluit bij zijn of haar talenten en verwachtingen. Outplacementbegeleiding kan zowel op individueel niveau als op groepsniveau.

Poolstok brengt je in contact met dienstverleners die de inzetbaarheid van de deelnemers kunnen verhogen. Niet alleen de voorbereiding op de zoektocht naar een nieuwe professionele uitdaging via sollicitatietraining en een bredere professionele kennis komt aan bod, maar ook de verwerking van het ontslag. Het traject bestaat uit theoretische begeleiding en concrete praktijkoefeningen. Afhankelijk van de persoonlijke sterktes en zwaktes van de medewerker komen verschillende modules aan bod.