Outplacement

Een nieuwe start bieden aan ontslagen medewerkers

Soms dwingt een reorganisatie je tot het ontslag van medewerkers of zijn er andere redenen om een samenwerking te beëindigen. Als werkgever ben je verplicht een outplacement aan te bieden aan medewerkers die ontslagen worden met een opzegtermijn van minstens 30 weken of een opzegvergoeding die minstens deze periode dekt (algemeen stelsel). Sinds 2019 is ook outplacement bij medische overmacht van toepassing.

In een fase van afscheid nemen kan outplacement helpen om het ontslag een plaats te geven en worden deelnemers begeleid naar een nieuwe job (of levensfase) op maat, waarin ze hun talent ten volle kunnen benutten en ontwikkelen.

Het traject bestaat uit theoretische begeleiding en concrete praktijkoefeningen. Afhankelijk van de persoonlijke sterktes en zwaktes van de medewerker komen verschillende modules aan bod. Outplacementbegeleding kan zowel op individueel niveau als op groepsniveau vormgegeven worden.

Daarnaast kan je ook loopbaanbegeleiding aanbieden aan je medewerkers, om hen professioneel te laten ondersteunen bij loopbaanbeslissingen.