Inclusief ondernemen

Poolstok stimuleert gelijke kansen en diversiteit via inclusief ondernemen

Als organisatie vind je het ongetwijfeld ook een must om de diversiteit van de samenleving te weerspiegelen in je personeelsbestand en in te zetten op inclusief ondernemen. Deze maatschappelijke rol beperkt zich niet enkel tot instroom, maar manifesteert zich ook bij doorstroom, groei en ontwikkeling van de medewerkers en leidinggevenden. En hierop leggen we bij Poolstok de focus.

We bieden ondersteuning aan organisaties die mensen uit bepaalde doelgroepen kansen willen geven, we denken hierbij aan personen met een arbeidshandicap of chronische ziekte, aan personen met een migratieachtergrond of vluchtelingen, oudere werknemers, jongeren met een opleidingsachterstand, kortgeschoolden of personen die in de loop van hun carrière met een concrete problematiek worden geconfronteerd…

We begeleiden organisaties ook rond verscheidene diversiteitsvragen: Hoe zorg je ervoor dat jouw organisatie de diversiteit van de samenleving weerspiegelt? Hoe ga je om met een divers team? Hoe bouw je een diversiteitsbeleid uit? Hoe voer je doordacht taalbeleid? Hoe moeten leidinggevenden omgaan met diversiteitsvraagstukken? Hoe creëer je nieuwe kansen voor je werknemers die langdurig ziek zijn? Poolstok brengt je in contact met partners die zich hierin specialiseren.

Concreet betekent dit dat Poolstok jullie als organisatie kan ondersteunen tijdens de instroom- als doorstroomfase. Dit gaat onder meer over:

  • Rekrutering: ondersteuning met het opstellen van vacatureteksten en functiebeschrijvingen, selecteren van gepaste publicatiekanalen,...
  • Aanwerving: selectieprocedure, opstellen en uitrollen van onthaalbeleid
  • Duurzame inzetbaarheid: het versterken van medewerkers zowel gericht op het individu, team, leidinggevenden, als op organisatieniveau
  • HR-advies op maat

Een belangrijke partner in inclusief ondernemen is VDAB. VDAB biedt namelijk via gespecialiseerde diensten ondersteuning bij instroom of coaching van medewerkers die door bepaalde omstandigheden in hun loopbaan extra en gespecialiseerde begeleiding nodig hebben.

Lokale besturen kunnen voor ondersteuning bij hun divers personeelsbeleid ook terecht bij Diverscity, het samenwerkingsverband tussen VVSG en de drie overheidsvakbonden ACV-Openbare Diensten, ACOD-LRB en VSOA-LRB.

Nog vragen? Wil je er zelf mee aan de slag gaan? Anne helpt je graag verder met al je vragen!

Neem contact op

We gebruiken de gegevens die je in dit formulier invult enkel om je vragen te beantwoorden. Meer informatie vind je in onze privacyverklaring.